svasdssvasds

"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ จ.กระบี่ สั่งเตรียมรับมืออุทกภัย

"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ จ.กระบี่ สั่งเตรียมรับมืออุทกภัย

"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ มอบที่ดินทำกิน และรับฟังสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศ พร้อมพปปะประชาชนในพื้นที่

 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงจากสถานการณ์ที่ได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ประเทศ ซึ่งอาจเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จะส่งผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการ จัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือล่วงหน้า หากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น รวมถึงการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในระยะยาว โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน และจังหวัดกระบี่ ดำเนินการตามแผนรับมือฤดูฝนทั้ง 13 มาตรการอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมปี 2565 ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 

 พร้อมกำชับให้เร่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ประกอบกิจการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน (กนป.) กำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ชลประทาน เผยสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวัง ชี้อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังรับได้

• ดร.เสรี เตือน 5 – 8 ก.ย. ฝนตกหนัก ! อุตุฯ ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

• เช็กเลย! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก มีจังหวัดไหนบ้าง

 พล.อ.ประวิตร เผยว่าการเดินทางมาวันนี้ ตั้งใจมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วยตัวเอง โดยยืนยันว่ารัฐบาลติดตามและให้ความสำคัญแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำมันปาล์ม และปาล์มน้ำมันมาต่อเนื่อง ซึ่งตนในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้ผลักดันแก้ปัญหามาต่อเนื่อง โดยพยายามลดต้นทุนด้านราคาให้ดีขึ้น ออกมาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ทั้งผลักดันนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ไบโอดีเซล รวมทั้งการส่งออก และเร่งมาตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป 8 ชนิด โดยราคาดีขึ้นสูงกว่าราคาประกันรายได้จากราคาเฉลี่ย ปี 62 กิโลกรัมละ 3 บาท เป็น 6 บาทในปี 64 และคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 7.50 บาท

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาจะต้องไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน โดยเฉพาะในปี 66 ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตน้ำมันอากาศยานชีวภาพให้กับอากาศยาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศในภูมิภาคนี้

 จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับให้ ส.ป.ก.กระบี่ เร่งจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนตามแผนงานที่กำหนด และเร่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะการสร้างสระขนาดใหญ่ในพื้นที่ เชื่อมต่อกับระบบชลประทานกระจายน้ำออกไปให้ทั่วถึง เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เสริมความเข้มแข็งให้ประชาชนเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได้

related