svasdssvasds

เนชั่นกรุ๊ป แจงกระแสข่าวซื้อ "โพสต์ทูเดย์" ชี้ต้องรอบอร์ดอนุมัติ

เนชั่นกรุ๊ป แจงกระแสข่าวซื้อ "โพสต์ทูเดย์" ชี้ต้องรอบอร์ดอนุมัติ

เนชั่นกรุ๊ป แจ้ง SET หลัง บางกอกโพสต์ ยืนยันข่าว "เนชั่น ซื้อโพสต์ ทูเดย์ - นิวส์เคลียร์ ออนไลน์" มูลค่า 58.85 ล้านบาท ชี้ รอบอร์ดอนุมัติก่อนทำสัญญา

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ NATION ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เนชั่น ชี้แจงกรณีที่มีการรายงานข่าวในเว็บไซต์ระบุว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ของ "โพสต์ทูเดย์ และ นิวส์เคลียร์ ออนไลน์" กับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 ในราคา 58.85 ล้านบาท ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ การซื้อเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ "โพสต์ ทูเดย์" และ "นิวส์ เคลียร์ ออนไลน์" ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดเนชั่น

อีกทั้ง เนชั่นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่จะมีการรับโอนและชำระเงินแก่ผู้ขายภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565 ภายใต้ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว หากกรรมการมีการพิจารณาเสร็จ ก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากเนชั่นกรุ๊ป

เอกสารชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

เนชั่น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วน และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลำดับถัดไป

นอกจากนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะมีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

related