svasdssvasds

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งขอเอกสารบันทึก กรธ.เพิ่ม ปมวาระนายกฯ 8 ปี

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งขอเอกสารบันทึก กรธ.เพิ่ม ปมวาระนายกฯ 8 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งขอเอกสารบันทึก กรธ.เพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาปม “นายกฯ 8 ปี” ของ “บิ๊กตู่” พร้อมนัดประชุมครั้งต่อไป 14 ก.ย.2565

 วันนี้ (8 ก.ย. 65) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน และคำชี้แจง เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่ง นายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

 ภายหลังได้รับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจาก พล.อ.ประยุทธ์ และได้รับคำชี้แจงจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูย (กรธ.) และ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ อดีตเลขานุการ กรธ.

ล่าสุด  มีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สรุปให้! หลุดว่อนเอกสาร "มีชัย - บิ๊กตู่" ปมวาระนายกฯ 8 ปี

• ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปม 8 ปีนายกฯ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงรอคำวินิจฉัย

• เปิดขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยปม นายกฯ 8 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ

 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 ก.ย. 2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข

 ทั้งนี้ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 13 ก.ย. 2565 และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565

ทั้งนี้สำหรับบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 ก.ย 61 นั้น  เป็นเอกสารที่รับรองบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย 61 ที่มีกระแสว่า ในที่ประชุม นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายสุพจน์ ไข่มุก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลมาตรา264 ว่า

 แม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ ก็สามารถนับระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี

ที่มา : thansettakij 

related