svasdssvasds

อย่าแตกตื่น! น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ E85 ยังมีให้เติม

อย่าแตกตื่น! น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ E85 ยังมีให้เติม

อย่าเพิ่งแตกตื่น! กระแสข่าวยกเลิกน้ำมัน 91 และ E85 สกนช. ยืนยัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ E85 ยังมีให้เติม

กระแสข่าวที่ว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีแนวคิดส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมของเอทานอล 20% โดยมีน้ำมันเบนซินเป็นพื้นฐาน และจะทำการยกเลิกการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85

เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ลิตรละประมาณ 3 บาท เพื่อเป็นการจูงใจให้คนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 กันมากยิ่งขึ้น

คาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ในช่วง ธ.ค.2565 หรือ ม.ค.2566

ล่าสุด นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาตร์ ของ สกนช. ออกมาระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกประเภทการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซิน ทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 นั้น

ขอแจ้งว่า "ยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทน้ำมัน และยังยืนยันว่าน้ำมันที่จำหน่วยในท้องตลาดทุกประเภทยังมีครบทุกชนิด"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลดชนิดน้ำมันนั้น จะถูกกำหนดภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติ และอยู่ระหว่างการจัดทำ

แนวทางการศึกษานั้น ปัจจุบันราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ต่างกันเพียง 1.11 บาท/ลิตร โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.34 บาท/ลิตร กองทุนอุดหนุนอยู่ที่ 82 สตางค์/ลิตร ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.45 บาท/ลิตร

ซึ่งส่วนต่างที่น่าจะจูงใจควรห่างกันประมาณ 3 บาท/ลิตร พร้อมยอมรับว่าถ้ายกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 คนจะหันไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

ดังนั้น สกนช. และ ธพ. ต้องหาวิธีจัดการ โดยช่วงแรกคงต้องอาศัยผู้ค้าลดราคาให้ต่างกัน เพราะเงินกองทุนอาจมีไม่เพียงพอ

ระหว่างที่ สกนช. พยายามประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อน เพื่อทำความเข้าใจและหมดข้อกังวลเรื่องเครื่องยนต์เพราะรถยนต์รุ่นใหม่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หมดแล้ว

สำหรับแนวทางการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล-ไบโอดีเซล) ตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ที่ ธพ. อยู่ระหว่างจัดทำ มีแผนยกเลิกการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ในที่สุด

โดยทางเลือกคือการใช้กลไกราคาขายปลีกระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ไม่ต่างกันมาก เพื่อหนุนให้คนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แทน

ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ปัจจุบันกองทุนอุดหนุนอยู่ที่ 53 สตางค์/ลิตรนั้น คงต้องลดการอุดหนุนลง

related