svasdssvasds

Mitsubishi Heavy พัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หวังเป็นแหล่งพลังงานให้ญี่ปุ่น

Mitsubishi Heavy พัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หวังเป็นแหล่งพลังงานให้ญี่ปุ่น

Mitsubishi Heavy พัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ร่วมกับ 4 ระบบสาธารณูปโภครายใหญ่ของญี่ปุ่น หวังเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประเทศ

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. เปิดเผยว่า จะพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ร่วมกับ บริษัท คันไซ อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Kansai Electric Power Co.) และระบบสาธารณูปโภครายใหญ่อีก 3 แห่งของญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นโครงการแรกในการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดของรัฐบาลในการผลักดันพลังงานนิวเคลียร์

บริษัททั้ง 5 แห่งจะพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดแรงดันน้ำแบบเบาขั้นสูง (Pressurized Water Reactor: PWR) ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่ารุ่นปัจจุบันที่มีอยู่ และวางกำหนดการที่จะนำไปใช้งานจริงในช่วงกลางปี ​​2030

สาธารณูปโภคอีกสามแห่งที่ร่วมผลิตด้วย ได้แก่ บริษัท บริษัท ฮอกไกโด อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Hokkaido Electric Power Co.) , บริษัท ชิโกกุ อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Shikoku Electric Power Co.) และ บริษัท คิวชู อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Kyushu Electric Power Co.) สาธารณูปโภคทั้งสี่แห่งใช้งานเตาปฏิกรณ์ของ Mitsubishi Heavy ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตัวเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

แผนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือน ส.ค. ว่า จะส่งเสริมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายไฟฟ้าอย่างเสถียรโดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่พลิกกลับจากนโยบายที่ไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์

ในบรรดาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นต่อไปหลายประเภท รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาเตาปฏิกรณ์แบบน้ำเบาขั้นสูง เนื่องจากสามารถใช้ห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ได้ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางเทคโนโลยีกับ PWR

ฮิโรกาซึ มัตซึโนะ (Hirokazu Matsuno) หัวหน้าเลขาธิการ เปิดเผยว่า "ผมหวังว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา (ช่วยในการพัฒนา) เครื่องปฏิกรณ์รุ่นต่อไปตามกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเช่นนี้"

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ของ Mitsubishi มีชื่อเรียกว่า SRZ-1200 ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น สึนามิและแผ่นดินไหว ตลอดจนการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

โรงงานแห่งใหม่ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 1.2 ล้านกิโลวัตต์จะปรับปรุงอุปกรณ์ในการปิดผนึกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่หลอมละลายในถังกักกันและป้องกันหรือจำกัดการรั่วไหลของรังสีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงมีอยู่ในญี่ปุ่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิทำให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่โรงงานฟุกุชิมะไดอิจิในปี 2011 ซึ่งเป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เชอร์โนบิลในปี 1986

ความกังวลด้านความปลอดภัยดังกล่าวทำให้รัฐบาลต้องระงับการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นจะกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นหลังภัยพิบัติฟุกุชิมะก็ตาม SRZ-1200 จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่

related