svasdssvasds

ชัชชาติ ย้ำ ให้รื้อกระสอบทรายทันที เมื่อเสร็จภารกิจแก้ป้ญหาน้ำท่วมขัง

ชัชชาติ ย้ำ ให้รื้อกระสอบทรายทันที เมื่อเสร็จภารกิจแก้ป้ญหาน้ำท่วมขัง

ปลัดกรุงเทพมหานคร เผย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้มีข้อสั่งการกำชับสำนักการระบายน้ำ และเขต ในการใช้กระสอบทราย เมื่อจบภารกิจให้รื้อถอนทันที หากยังจำเป็นต้องใช้ให้เร่งระบายน้ำ ย้ำ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ

วันนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานเขต ตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการการแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมตามข้อสั่งการของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ดังต่อไปนี้

1. การปิดกั้นน้ำในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และทางน้ำไหล ในถนน ตรอก ซอย ที่เชื่อมออกคู คลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยกระสอบทราย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับจากสภาวะระดับน้ำในคลองสูงกว่าระดับพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จหรือเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รีบดำเนินการรื้อถอนออก เพื่อให้การระบายน้ำออกสู่คู คลอง สามารถทำได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากการดำเนินการดังกล่าว

ชัชชาติ ย้ำ ให้รื้อกระสอบทรายทันที เมื่อเสร็จภารกิจแก้ป้ญหาน้ำท่วมขัง

บทความที่น่าสนใจ

2. หากดำเนินการปิดกั้นดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับ และสูบน้ำเร่งระบายในทุกจุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

ชัชชาติ ย้ำ ให้รื้อกระสอบทรายทันที เมื่อเสร็จภารกิจแก้ป้ญหาน้ำท่วมขัง

3. ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทาง Traffy Fondue  ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115  หรือโทรสายด่วน 199  และศูนย์ประสานงานน้ำท่วม ทั้ง 50 เขต

related