svasdssvasds

กรมสุขภาพจิต สรุปแนวทางสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเหตุความรุนแรง

กรมสุขภาพจิต สรุปแนวทางสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเหตุความรุนแรง

กรมสุขภาพจิต แนะแนวทางการนำเสนอข่าวสำหรับสื่อมวลชน เพื่อไม่สร้างบาดแผล ลดผลกระทบทางจิตใจแก่เหยื่อและครอบครัวผู้สูญเสีย

จากกรณีเหตุการณ์กราดยิงหนองบัวลำภู ที่ตำบลอุทัยสวรรค์ นอกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำมือผู้ก่อเหตุแล้วยังมีการผลิตซ้ำความรุนแรงผ่านการทำงานของสื่อมวลชน ทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ส่งผลกระทบ กระเทือนต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทั้งยังเป็นการส่งต่อความรุนแรงสู่คนในสังคมที่เปิดรับข่าวสาร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนเกิดความสะเทือนใจ บาดแผล และอาจเป็นการส่งต่อพฤติกรรมการเลียนแบบให้กับผู้ที่มีแนวโน้มให้ก่อเหตุได้ในอนาคต หน้าที่ของสื่อมวลชนนอกจากการรายงานความจริงอย่างตรงไปตรงมา ตามจรรยาบรรณแล้ว ยังต้องรับผิดชอบและประคองบรรยากาศของสังคมไม่ให้เป็นการตอกย้ำหรือเพิ่มความเจ็บปวด 

โดยทางเฟซบุ๊กของกรมสุขภาพจิต ได้เปิดเผย แนวทางนำเสนอข่าวเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจกับผู้ถูกกระทำ ครอบครัว หรือแม้แต่ประชาชนที่รับข่าวสารเพื่อให้สื่อสารมวลชนมีส่วนช่วยในการหยุดส่งต่อความเจ็บปวดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญสำหรับเหตุการณ์ใกล้เคียงกันในอนาคต ดังนี้

  1. ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลผู้ก่อเหตุ เพื่อป้องกันการจดจำและเลียนแบบ
  2. ไม่ซักถาม ไม่ขุดคุ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางใจ
  3. ไม่ลงเนื้อหาที่เจาะลึก นำเสนอข่าวโดยสรุป ลดผลกระทบต่อจิตใจ
  4. อย่าให้สังคมชินชากับความรุนแรงต้องไม่ส่งต่อ เผยแพร่ภาพ หรือคลิปเหตุการณ์ความรุนแรง

ที่มา

กรมสุขภาพจิต

related