svasdssvasds

ครม.อนุมัติงบฯ ช่วยค่าแก๊สหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงสิ้นปี

ครม.อนุมัติงบฯ ช่วยค่าแก๊สหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงสิ้นปี

ครม.อนุมัติจัดสรรงบกลาง 302.5 ล้านบาท ใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก๊สหุงต้ม ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 5.5 ล้านราย จนถึงสิ้นปี

วันนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบฯ ปี 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 302.5 ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาค่าครองชีพผ่านการให้ส่วนลดราคาแก๊สหุงต้ม แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน และช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน  

ครม.อนุมัติงบฯ ช่วยค่าแก๊สหุงต้ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มให้กับร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 5.5 ล้านราย

ครม.อนุมัติงบฯ ช่วยค่าแก๊สหุงต้ม

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเป็นการต่ออายุช่วยเหลือประชาชนที่เจอภาวะวิกฤตราคาพลังงานแพง ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งที่ผ่านมามาตรการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ กระทั่ง ครม. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในวันนี้

related