svasdssvasds

บิ๊กป้อม จับมือ เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

บิ๊กป้อม จับมือ เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

พล.อ.ประวิตร จับมือ พล.อ.เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน โดยเฉพาะยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกคนไทยด้วยกัน

วันที่ 25 พ.ย. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ พล.อ.เตีย บันห์ รอง นรม.และ รมว.กห.กัมพูชา ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 15 ณ รร.ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

บิ๊กป้อม จับมือ เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน

ก่อนการประชุม  พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมหารือกับ พล.อ.เตีย บันห์ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ และเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ต่อความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศ  โดยจะเพิ่มความร่วมมือกิจกรรมทางทหาร รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมข้ามชาติมากขึ้น เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญกรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงข้ามแดน  รวมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ตามนโยบายของ นรม.ทั้งสองประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยไม่นำเงื่อนไขของเขตแดนมาเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณกัมพูชา ที่สนับสนุนช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาที่ถูกหลอกลวง และขอความร่วมมือกัมพูชาช่วยกวาดล้างจับกุมแก๊ง Call Center คนไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกลวงคนไทยด้วยกัน  พร้อมย้ำ กห.ไทย พร้อมสนับสนุนที่นั่งศึกษาทางทหารระดับต่างๆให้ กห.กัมพูชา เพื่อความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นมากขึ้น

บิ๊กป้อม จับมือ เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.เตีย บันห์ ได้เป็นประธานร่วม การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 15 โดยเน้นย้ำ ความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงตลอดแนวชายแดน และรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านต่างๆ  เช่น การผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การค้าชายแดน สาธารณสุขและการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลไกการประชุม ผบ.ทสส.ไทย - กัมพูชา และการจัดตั้งกลไก RBC ประชุมร่วมระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งสองประเทศ เพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่  นอกจากนั้น ได้สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ อำเภอ จังหวัด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวและหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน รวมทั้งร่วมปฏิบัติตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด  ซึ่งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว สะท้อนถึงพัฒนาการความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาชายแดนที่มีมากขึ้นต่อเนื่อง

บิ๊กป้อม จับมือ เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

related