svasdssvasds

“เสี่ยโป้” อ่วม ศาลอาญาสั่งจำคุก 50 ปี คดีชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน

“เสี่ยโป้” อ่วม ศาลอาญาสั่งจำคุก 50 ปี คดีชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน

ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก “เสี่ยโป้” 50 ปี คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน วงเงิน1.7 พันล้าน แต่ตามกฎหมายลงโทษจำคุกได้ 20 ปี ส่วนพรรคพวกโดนลดหลั่นกันไป

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 65 ที่ห้องพิจารณา 901 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพาากษา คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์ หมายเลขดำอ.981/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4 เป็นโจทก์ฟ้อง "เสี่ยโป้" นายอภิรักษ์ ชัชอานนท์  อดีตผู้กว้างขวางย่านฝั่งธนบุรี  น.ส.จุฑามาศ จันที แฟนสาว  กับพวก เป็นจำเลยที่ 1-21 ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478  , พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2504   พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ. ศ.2542 และ ฯลฯ

คดีนี้อัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 10 ส.ค.61- 20 ธ.ค.63 จำเลยทั้ง 21 คนกับพวกที่หลบหนี อาทิ น.ส.บานเย็น ชาญนรา มารดาเสี่ยโป้ ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันโดยจัดและโฆษณาชักชวน จูงใจ หรือไลฟ์สด ในฐานะเจ้ามือรับกินรับใช้ โดยจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  โปรแกรม แอปพลิเคชั่น ต่างๆ ทุกประเภทการพนัน

ลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารสั่งการ มีเสี่ยโป้ จำเลยที่ 1 น.ส.จุฑามาศ จำเลยที่ 2  แฟนสาว นายพุทธรักษ์  ชัชอานนท์ ญาตินายเสี่ยโป้ จำเลยที่ 3 น.ส.พลอยพิชชา  ปะดุลัง จำเลย ที่ 4 และน.ส.บานเย็น  มารดา ที่หลบหนี

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มครอบครองและใช้บัญชีเงินฝาก

กลุ่มที่ 3 เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์  พบว่า มีการรับโอน-รับแทงจำนวน 575,323 ครั้งรวมเป็นเงิน 1,760,970,545 บาท  รวมทั้งการโอนเงิน อันเป็นการฟอกเงินรวม2,713 รายการ รวมยอดเงิน 841,678,523 บาท

โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษา ลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วย จำเลยให้การปฏิเสธ โดยเสี่ยโป้ กับพวกรวม 19 คน ไม่ได้รับการประกันตัว ถูกคุมขังในเรือนจำ ส่วนนายพุทธรักษ์ จำเลยที่ 3 และน.ส.พลอยพิชชา จำเลยที่ 4 ได้รับการประกันตัว แต่หลบหนีระหว่างพิจารณา ศาลสั่งออกหมายจับ

โดยวันนี้ศาลเบิกตัวจำเลยที่ถูกคุมขังในเรือนจำมาศาล ส่วนจำเลยที่ 3-4 (พี่ชาย-พี่สะใภ้) ซึ่งได้ประกันหลบหนี

ศาลพิจารณาเเล้วเห็นว่า "เสี่ยโป้" นายอภิรักษ์ ชัชอานนท์  จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 กระทง จำคุก 3เดือน ฐานเป็นเจ้ามือ จำนวน 3กระทง จำคุก 3เดือน ฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวน ให้เข้าเล่นพนัน จำนวน 14กระทง จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวมจำคุก 48 เดือน และฐานฟอกเงิน จำนวน 25 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 50 ปี รวม 4ฐานความผิด เป็นจำคุก 50 ปี 48 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุก กระทงความผิดแล้ว คงลงโทษได้ไม่เกินเพดานโทษจำคุก 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2)

  • น.ส.จุฑามาศ จันที ภริยาเสี่ยโป้ จำเลยที่ 2มีความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นพนัน จำนวน 2กระทง จำคุกกระทงละ 3เดือน รวมจำคุก 6 เดือน
  • นายพุทธรักษ์ ชัชอานนท์ พี่ชายเสี่ยโป้ จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นพนัน จำนวน 1กระทง จำคุก 3เดือน
  • น.ส.พลอยพิชชา ปะตุลัง จำเลยที่ 4 มีความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน 7กระทง จำคุกกระทงละ 2ปี รวมจำคุก 14 ปี
  • นายรัชชานนท์ พินิจ จำเลยที่ 5 มีความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นพนัน จำนวน 1 กระทง จำคุก 3 เดือน ฐานฟอกเงิน จำนวน 1กระทง จำคุก 2ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 5 เป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นพนัน คงจำคุก 6เดือน ฐานฟอกเงิน คงจำคุก 1ปี 4เดือน รวม จําคุก 1ปี 6เดือน
  • ส่วนนายศิรินทร์ สมอินทร์ ,นายวิชัย รัตนา จำเลยที่ นายนพรัตน์ แหวนเงิน,นาย เรวัตร บุญมาทัน, นายเรวัฒน์ สุดสวาท ,นายอนุชา เกษศรี นายเอกภัส อนุพันธ์ชัย นายณัฐพนธ์ อุทัยศรี จำเลยที่ 6-13
  • นายนลิน หัดโท, นายพิมนพัฒน์ พัฒนพิมณพร นายณพฤต พิบูลย์สวัสดิ์ ,น.ส.แพรพรรณ สนสนิท , น.ส.สุพรรณี รักชาติ และนายอภิชัย อังศุเกษตรจำเลยที่ 16-21 มีความผิดฐานฟอกเงิน คนละ 1 กระทง จำคุกคนละ 2 ปี

คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 6-13 และจำเลยที่ 16-21 เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก คนละ 1ปี4 เดือน  

  • นายวรายุ ปั้นแปลก จำเลยที่ 15 มีความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน 1กระทง จำคุก 2ปี
  • น.ส.อาทิตยา ครุฑโท จำเลยที่ 14 มีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน จำนวน 1 กระทง จำคุก 3 เดือน ฐานเป็นเจ้ามือ จำนวน 1 กระทง จำคุก 3เดือน และฐานฟอกเงิน จำนวน 3กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี จำเลยที่ 14 คำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละ หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน คงจำคุก 2เดือน ฐานเป็นเจ้ามือ คงจำคุก 2 เดือน ฐานฟอกเงิน จำนวน 3 กระทง คงจำคุกกระทงละ 1ปี 4เดือน รวมจำคุก 3ปี 16เดือน

ภายหลังฟังคำพิพากษานายเสี่ยโป้ มีหน้าตาที่เคร่งเครียดพร้อมกล่าวว่าคดีนี้ศาลตัดสินจำคุกตน 20 ปีซึ่งตนก็จะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป ก็มองว่าคดีนี้เป็นคดีเล่นการพนันแต่ถูกจำคุกถึง 50 ปียังมองว่าโทษสูงมากจนเกินไป หลังจากนั้นนายเสี่ยโป้ก็ได้สวมกอดกับบุตรสาวก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวไปยังห้องควบคุมตัวเพื่อรอส่งกลับเรือนจำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายเสี่ยโป้ และน.ส.จุฑามาศ  ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกทั้งสองคนละ 5 ปี ฐานชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ ตาม พ.ร.บ.การพนันฯ และร่วมกันฟอกเงินอีกคดีหนึ่ง

related