svasdssvasds

กด *138*1# โทรออก ช่วยบล็อกแก๊ง Call Center ต่างชาติได้

กด *138*1# โทรออก ช่วยบล็อกแก๊ง Call Center ต่างชาติได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กสทช. เพิ่มช่องทางที่สะดวกในการบล็อกเบอร์โทรจากต่างประเทศได้ง่ายๆ โดยกด *138*1# แล้วกดโทรออก เพื่อประชาชนจะไม่ได้รับสายที่โทรจากต่างประเทศหรือแก๊งของ Call Center ต่างชาติได้อีกต่อไป

กด *138*1# โทรออก ช่วยบล็อกแก๊ง Call Center ต่างชาติได้ ส่วนใหญ่แก๊งคอลเซนเตอร์จะโทรมาจากต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงประสาน กสทช. และผู้ให้บริการทุกเครือข่าย ได้รับความร่วมมือ กำหนดให้เบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย +697 คือ เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ ดังนั้น หากประชาชนที่ไม่มีธุระ ต้องติดต่อ สนทนา กับใครที่อยู่ต่างประเทศ

จึงได้มีการเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการบล็อกเบอร์โทรจากต่างประเทศได้ง่าย ๆ โดยกด *138*1# แล้วกดโทรออก เพื่อประชาชนจะไม่ได้รับสายที่โทรจากต่างประเทศหรือแก๊งของคอลเซนเตอร์ได้อีกต่อไป

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศ สามารถกด *138*2# ยกเลิกการบล็อกเบอร์ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ