svasdssvasds

ช้อปดีมีคืน 2566 ออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษี ต้องทำอย่างไร?

ช้อปดีมีคืน 2566 ออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษี ต้องทำอย่างไร?

ช้อปดีมีคืน 2566 ปีนี้รัฐบาลให้ประชาชนนำค่าซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการเติมน้ำมันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566

ใบกำกับภาษีที่ออกมาเพื่อใช้อ้างอิง บิลค่าน้ำมัน ที่สามารถนำมาประกอบการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 ต้องเป็นการออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมันที่เต็มรูปแบบ โดยต้องระบุข้อมูลตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงไม่ได้

วิธีการออกใบกำกับภาษีอย่างไรเมื่อเติมน้ำมันสำหรับใช้ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2566 มาดูกัน

  • ก่อนอื่นเมื่อเราจะเติมน้ำมันควรสอบถามพนักงานว่า สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ไหม ปั๊มน้ำมันบางแห่งจะถามว่า เคยออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมันที่นี่ไหม หากไม่เคยต้องยื่นบัตรประชาชนเพื่อทำการใส่ข้อมูล
     
  • หลังเติมน้ำมันและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว รอพนักงานออกใบกำกับภาษี
     
  • พนักงานจะนำใบกำกับภาษีมาให้ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และหมายเลขทะเบียนรถ และครั้งต่อไปหากเราเติมที่ปั๊มเดิม สามารถแจ้งทะเบียนรถกับพนักงานได้เลย
     
  • ควรเลือกปั๊มน้ำมันสาขาที่เติมประจำ และควรเติมน้ำมันครั้งละมากๆ เนื่องจากจะได้ไม่เสียเวลาในการออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมันหลายรอบ

ช้อปดีมีคืน 2566 ออกใบกำกับภาษีเติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษี ต้องทำอย่างไร? ในใบกำกับภาษีเติมน้ำมันลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2566 ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

-ในใบกำกับภาษีเติมน้ำมันมีคำว่า ใบกำกับภาษี

-ชื่อ-ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของฝ่ายผู้ขายสินค้า

-ชื่อ-ที่อยู่ ของฝ่ายผู้ซื้อสินค้า

-เลขที่ใบกำกับภาษี

-ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

-จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ

-รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องระบุตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยในกรณีของ บิลค่าน้ำมัน จะต้องระบุทะเบียนรถคันที่นำไปเติมน้ำมันลงไปในใบกำกับภาษีด้วย

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ