svasdssvasds

ช้อปดีมีคืน เริ่มแล้ว! ใช้ ลดหย่อนภาษี ปี 2566 พร้อมเปิดเงื่อนไข ถึง 15 ก.พ.นี้

ช้อปดีมีคืน เริ่มแล้ว! ใช้ ลดหย่อนภาษี ปี 2566 พร้อมเปิดเงื่อนไข ถึง 15 ก.พ.นี้

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี ปี 2566 เริ่มแล้ว จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษี โดยได้เริ่มมาตรการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษี

ช้อปดีมีคืน ปี 66 ได้เริ่มมาตรการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขโครงการ ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี ปี 2566

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทที่เหลือ จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น 

สำหรับสินค้าประเภทหนังสือ e-book และสินค้า OTOP จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่ ช้อปดีมีคืน ไม่ได้

ส่วนค่าสินค้าและบริการบางชนิดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย  
   

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายชื่อผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.rd.go.th สอบถามโทร.1161 

related