svasdssvasds

ส่อง 5 มาตรการเข้าไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ รับกระแสจีนเปิดประเทศ

ส่อง 5 มาตรการเข้าไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ รับกระแสจีนเปิดประเทศ

กรมควบคุมโรค กำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 หลังจากที่ จีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 และไทยจะต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand) ซึ่งมาตราการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่งในมาตรการนี้ ถือได้ว่าออกมาสอดรับการ กระแสจีนเปิดประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2. ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ก่อนจะเดินทางออกจากไทย จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมกาารรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน

โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากต่างประเทศดังกล่าวหากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 ม.ค. 66 สำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ (China Mainland) และอินเดีย (India)

อย่างไรก็ตาม สำหรับหรับผู้ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

ส่อง 5 มาตรการสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าไทย  มีผลแล้ว ....รับกระแสจีนเปิดประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

5.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

สำหรับผู้มีข้อคำถามสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค

ส่อง 5 มาตรการสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าไทย  มีผลแล้ว ....รับกระแสจีนเปิดประเทศ

โดยก่อนหน้านี้ มีหน่วยงานอย่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ ประกาศ 7 ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.66 เพื่อรับกับ กระแสจีน เปิดประเทศมาแล้ว

 

ขณะที่ ประเทศไทยเอง ถือว่า ยินดีอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และ ประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายลำดับต้นๆ เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่น และ  เกาหลีใต้ ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวจีน 

related