svasdssvasds

NIA ฝากนักการเมืองพัฒนา Soft Power ให้เป็นเศรษฐกิจประเทศ ไม่ใช่อิงกระแส

NIA ฝากนักการเมืองพัฒนา Soft Power ให้เป็นเศรษฐกิจประเทศ ไม่ใช่อิงกระแส

หนุนเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และศิลปะให้เป็นนวัตกรรม ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มโอกาสพัฒนาประเทศ หลังไทยตกอันดับเมื่อเทียบ 120 ประเทศ มีผลต่อรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ได้ขึ้นพูดเรื่อง ส่งออกของดีไทยให้เป็น Soft power ในงานสัมมนาอนาคตประเทศไทย : Soft Power ขับเคลื่อนประเทศ? ที่จัดขึ้นโดยสื่อเครือเนชั่น สปริงนิวส์และคมชัดลึก ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

ในเรื่องของลำดับการผลักดันและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power  เมื่อเทียบกับ 120 ประเทศทั่วโลก เราตกอันดับจาก 33 มาเป็น 35 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยได้คะแนนที่ 40.2 แม้ว่าในปี 2565 คะแนนเพิ่มขึ้น 1.5 คะแนน แต่เป็นในแง่ของการลงทุนด้านนวัตกรรม และการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์

แต่ในแง่ของการนำศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างโอกาสทางธุรกิจถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก เพราะเราเป็นประเทศที่รับจ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ ซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power คือ การสร้างอิทธิพลดึงดูดโน้มน้าวให้ประเทศอื่นเกิดการมีส่วนร่วม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด

โดยใช้ค่านิยมและบรรทัดฐานที่เรามีมากกว่าการใช้กำลังอำนาจในการเข้าไปบีบบังคับผู้อื่น ผ่าน 3 เสาหลัก คือ 

 • คุณค่าทางการเมือง
 • วัฒนธรรม
 • นโยบายการต่างประเทศ
   

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

6 กลุ่มดัชนีซอฟต์พาวเวอร์ ประกอบด้วย

 • โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
 • ศิลปะและวัฒนธรรม
 • โมเดลเศรษฐกิจและธุรกิจ
 • คุณภาพทางการศึกษา
 • เครือข่ายการทูตระดับนานาชาติ
 • การยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของสถาบันการเมือง

โดยประเทศที่มีปัจจัย 6 ข้อ จึงประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส หรือสหรัฐอเมริกา  

สิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยคือ จะทำอย่างไรให้ต่างชาติอยากซึมซับเข้ามาเป็นหนึ่งในเรื่องของ Soft Power  ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

การผนวกเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นโครงสร้างสำคัญที่เราควรนำเข้าไปใช้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เรื่องของอาหาร ก็ทำให้เป็น Food Tech เรื่องของวิสาหกิจชุมชนก็ทำให้เป็น SME Tech

อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังโควิดที่ผ่านมา เราจะเห็นการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัปจำนวนมาก จึงอยากฝากให้นักการเมืองมองเรื่องของโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผนวกเข้ากับซอฟต์พาวเวอร์ให้มาก ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ไปอยู่ในระดับนานาชาติให้ได้

เราอาจไม่สามารถส่งออกคนเก่งๆ ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ หากเราไม่มีพื้นฐานของการผลักดันที่เข้มแข็ง 

การสนับสนุนเรื่องของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและเข้าไปช่วยสร้างสรรค์ให้ถึงในส่วนของธุรกิจ ก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจใหม่ๆ ได้ด้วย

related