svasdssvasds

เปิด 100 รายชื่อ บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พลังประชารัฐ ลุงป้อม ลำดับ 1 ไพบูลย์ร่วง 6

เปิด 100 รายชื่อ บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พลังประชารัฐ ลุงป้อม ลำดับ 1 ไพบูลย์ร่วง 6

เช็กเลย 100 รายชื่อ บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พลังประชารัฐ พปชร. เผย ลำดับเปลี่ยน 'ไพบูลย์ นิติตะวัน ' ตกไปอยู่ที่ 6 'ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ' เสียบแทบเบอร์ 3 พบ "ธรรมนัส" ส่งภรรยาลงอันดับ 16

เช็กเลย 100 บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการขยับอีกรอบ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ปรับบัญชีรายใหม่ ก่อนส่งรายชื่อทั้ง 100 รายชื่อ ไปทำไพรมารีโหวต ทั้ง 77 จังหวัดตามกฎหมาย จากนั้นก็จะส่งกลับมาที่กรรมการบริหารพรรค เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อลงสมัคร กกต. ในวันที่ 4-7 เมษายนนี้ 

สำหรับบัญชีล่าสุด 

ลำดับที่ 1 เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 
ลำดับที่ 2 นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 
ลำดับ 3 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  (จากเดิมเป็น ไพบูลย์ นิติตะวัน ) 
ลำดับ 4 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
 ลำดับ 5 อุตตม สาวนายน 
ลำดับ 6  ไพบูลย์ นิติตะวัน ซึ่งเดิมอยู่อันดับ 3 
ลำดับ 7 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ซึ่งถูกลดลงมาเป็นลำดับ 7 แทน นฤมล ที่สละสิทธิ์ไป 
ลำดับ 8 พิม อัศวเหม 
ลำดับ 9 วิรัช รัตนเศรษฐ 
ลำดับ 10 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

ลำดับ 11 สกลธี ภัททิยกุล 
ลำดับ 12 อภิชัย เตชะอุบล
ลำดับ 13 บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์​ 
ลำดับ 14 สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ลำดับ 15 ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
ลำดับ 16 ธนพร ศรีวิราช ภรรยาร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ลำดับ 17 นายนิพันธ์ ศิริธร 
ลำดับ 18 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
ลำดับ 19 พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ 
ลำดับ 20 นายปัญญา จีนาคำ กลุ่มร.อ.ธรรมนัส

ลำดับ 21 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
ลำดับ 22 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
ลำดับ 23 นางสมพร จูมั่น 
ลำดับ 24 นายชวน ชูจันทร์ 
ลำดับ 25 นายวิเชียร ชวลิต
ลำดับ 26 นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ 
ลำดับ 27 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ น้องสาวนายวิรัช 
ลำดับ 28 นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล 
ลำดับ 29 นายธนสาร ธรรมสอน 
ลำดับ 30 นายสุธี พงษ์เพียรชอบ 
 

 

ลำดับ 31 นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ลำดับ 32 นายไพรัตน์ ตันบรรจง ลำดับ 33 นายธนากร มณีโชติ ลำดับ 34 นายคุณปิน ติรณศักด์กุล ลำดับ 35 นายบำรุง สักลอ
ลำดับ 36 นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล ลำดับ 37 นายราม คุรุวาณิชย์ ลำดับ 38 นายทักษิณ แก้วสามดวง ลำดับ 39 นายสมพร ดำพริก ลำดับ 40 นายปริญญา วันทา 
ลำดับ 41 นายธีธวัช คำเงิน ลำดับ 42 นายจาตุรงค์ ถนามกลาง ลำดับ 43 พ.ต.อ.วีระ สนจุมภะ ลำดับ 44 นางมลธิชา ไชยบาล ลำดับ 45 นายปิยทัศน์ พรพินิจพจศ์ 
ลำดับ 46 นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ลำดับ 47 พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร ลำดับ 48 นายอนุชา เจริญรักษ์ ลำดับ 49 น.ส.ปุณิกา เศรษฐกุลดี ลำดับ 50 นางภัทมน เพ็งส้ม ภรรยานายทศพล เพ็งส้ม
ลำดับ 51 นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ ลำดับ 52 นายพนม ประเสริฐศรี ลำดับ 53 นายกีรติ เจริญศรี ลำดับ 54 นายประวัติ กองเมืองปัก ลำดับ 55 นางลลิตา ฤกษ์สำราษ
ลำดับ 56 น.ส.สีตีฮาหยาด ปีไสย ลำดับ 57 นายไพฑูรย์ ผิวผาง ลำดับ 58 นายสิทธิพร แช่ม ลำดับ 59 นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล ลำดับ 60 นายธีระยุทธ วานิชชัง 

ลำดับ 61 นางจิราภรณ์ สุพล ลำดับ 62 นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ ลำดับ 63 นางวิชญาดา บุญฤทธิ์ ลำดับ 64 นายวัชรพงศ์ ปิโย ลำดับ 65 นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ 
ลำดับ 66 นายธนบดี แจ่มแจ้ง ลำดับ 67 นายสำเริง พนมวาสน์ ลำดับ 68 นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ลำดับ 69 นายสมชาย สินมา ลำดับ 70 นางสภาวดี สุวรรณประทีป 
ลำดับ 71 นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี ลำดับ 72 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ลำดับ 73 นางปรีมาส เหมะธุลิน ลำดับ 74 นายพิษณุ เขื่อนเพชร ลำดับ 75 นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร 
ลำดับ 76 นายบรรจง ยางยืน ลำดับ 77 นายชาตรี อยู่ประเสริฐ ลำดับ 78 นายเสน่ห์ ขาวโต ลำดับ 79 นายกฤษณกร สิงคมาศ ลำดับ 80 นายประพล เวียงนาค 

ลำดับ 81 นายสายัณห์ ไกรนรา ลำดับ 82 นายชาลี เจริญสุข ลำดับ 83 พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ ลำดับ 84 นายภัฎ สุริวงษ์ ลำดับ 85 นายแวฮามะ บากา 
ลำดับ 86 นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณิ์ ลำดับ 87 น.ส.วิชยา พิศสุวรรณ เป็นเครือข่ายธุรกิจกับนายอนุมัติ อาหมัด อดีต ส.ว.ที่ลาออกมาช่วยงานการเมืองภาคใต้ให้กับพรรคพลังประชารัฐ
ลำดับ 88 นายธนัชนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์ ลำดับ 89 นายสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ ลำดับ 90 นายสว่าง นาคพันธ์

ลำดับ 91 นายสุชาติ อภิศักดิ์มนตรี ลำดับ 92 นายวิสัย เขตสกุล ลำดับ 93 นายธัญญเขตต์ ยาวาหาบ ลำดับ 94 นายปกริช กี่สิ้น ลำดับ 95 นายธงชัย กสิกรรม 
ลำดับ 96 นายดฤทธิ์ บุศเนตร ลำดับ 97 นายปิยทัศน์ พรพินิจพจศ์ ลำดับ 98 นายธนากร อุดมศรี ลำดับ 99 นายสมนึก ล่องสมุทร และ ลำดับ 100 นายชาติ จินดาพล 

related