svasdssvasds

เปิดเซฟ "ภูมิธรรม-เฉลิมชัย-พวงเพ็ชร" บัญชีทรัพย์สินมีอะไรบ้าง

เปิดเซฟ "ภูมิธรรม-เฉลิมชัย-พวงเพ็ชร" บัญชีทรัพย์สินมีอะไรบ้าง

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ "ภูมิธรรม" รวยเกือบ 50 ล้านบาท ด้าน "เฉลิมชัย" มีทรัพย์สินกว่า 43 ล้าน สะสมอาวุธปืน 10 กระบอก ทางฝั่ง "พวงเพ็ชร" มีทรัพย์สินกว่า 800 ล้าน แต่แจ้งเรือยอร์ชหาย

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 ราย ในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย กรณีเข้ารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แสดงบัญชีทรัพย์สินของตนเอง และคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,714,848 บาทโดยมีหนี้สิน 145,504 บาท 

 • นายภูมิธรรม มีทรัพย์สินของตัวเอง 10,175,194 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 6 บัญชี และอีก 1 บัญชีร่วม 2,315,194 บาท
 • ที่ดิน 3,000,000 บาท ในตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท เป็นบ้านเดี่ยวในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ยานพาหนะ 3,360,000 บาท เป็นรถยนต์ BMW มูลค่า 660,000 บาทและรถยนต์ TOYOTA 1 คัน มูลค่า 2,700,000 บาท
 • ไม่มีทรัพย์สินอื่น โดยมีกองมรดกที่เป็นทรัพย์สินจากบิดารับเป็นผู้จัดการมรดก 

ขณะที่คู่สมรส รศ.อภิญญา เวชยชัย มีทรัพย์สิน 39,539,654 บาท ประกอบด้วย

 • เงินฝาก 8 บัญชี และอีก 1 บัญชีร่วม จำนวน 9,029,624 บาท
 • เงินลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน 268 งวด มูลค่า 4,192,000 บาท
 • ที่ดิน 13,595,400 บาท ในเขตบางซื่อ 2 โฉนดและที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา อีก 1 โฉนด
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวในเขตบางซื่อ
 • มีสิทธิ์และสัมปทาน 2,722,630 บาท เป็นประกันของ AIA 

ขณะเดียวกัน มีข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  โดยยังอยู่ภายในกรอบที่ต้องยื่นก่อนวันที่ 4 ธันวาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการมีอยู่จริงของทรัพย์สินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ก่อนที่จะแจ้งกำหนดวันแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี

ทางด้านนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 กันยายน 2566

 • มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 871,071,133 บาท โดยมีหนี้สิน 17,597,018 บาท
 • มีทรัพย์สินที่เป็นเงินสด 500,000 บาท  เงินฝาก 45,529,534 บาท ในบัญชีนาคาร 30 บัญชี ซึ่งส่วนใหญ่ฝากที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว กว่า 20 ล้านบาท และยังมีฝากไว้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาสะพานควาย 21,700,000 บาท
 • เงินลงทุน 70,710,636 บาท เช่น กองทุนเปิดตราสารหนี้ 2 ปี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 20,231,400 บาท กองทุนธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 20,200,371 บาท ยังมีกองทุนเปิดตราสารหนี้ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 10,127,590 บาท
 • มีที่ดิน 213,030,000 บาท รายละเอียด 51 แปลง เช่น โฉนดที่ดินเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 4 แปลง  มูลค่ากว่า 56 ล้านบาท , โฉนดที่ดินอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อีก 6 แปลง มูลค่าราว 58,200,000 บาท 
 • มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 333,550,000 บาท เช่น บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมูลค่า 88 ล้านบาท , บ้านพักอาศัย 2 ชั้นในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มูลค่า 75 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 22,121,963 บาท ทั้งนี้ มีแจ้งเรือยอร์ชหาย เมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 มูลค่า 1 ล้านบาท
 • ส่วนสิทธิ์และสัมปทาน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่ดินในซอยรัชดา 76 

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 179,629,000 บาท มีจำนวน 29 รายการ

 • มีชุดเบญจภาคี 1 ชุด มูลค่า 40 ล้านบาท  
 • ชุดพระเครื่อง 154 ชิ้นมูลค่า 18,852,000 บาท  
 • นาฬิกา 22 เรือนมูลค่า 11,500,000 บาท
 • มีแหวนเพชร ต่างหู  จี้เพชร 19 ชิ้นมูลค่า 37,800,000 บาท
 • มีแหวนต่างหูเพชรอีก 26 ชิ้นมูลค่า 27,870,000 บาท  
 • มีกระเป๋าแบรนด์เนม 22 ใบมูลค่า 3,150,000 บาท 

ส่วนหนี้สิน ประกอบไปด้วย

 • เงินเกินบัญชี 4,423,317 บาท
 • เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 9,945,339 บาท
 • หนี้สินอื่นรวมถึงบัตรเครดิต 3,228,361 บาท

ขณะเดียวกัน มีรายได้ต่อปีจากการให้เช่าที่ดิน 2,400,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวม 2,663,675 บาท

ทางฝั่งของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี ยื่นพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มีทรัพย์สินรวมกับ นางธันยวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส รวม 102,537,251.90 บาท มีหนี้สินรวม 10,530,001 บาท 

ในส่วนของ นายเฉลิมชัย มีทรัพย์สิน 43,281,189.040 บาท แบ่งเป็น

 • เงินฝาก 3,881,189.040 บาท
 • ที่ดิน 32,900,000 บาท
 • ยานพาหนะ 1,000,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 5,500,000 บาท
 • มีหนี้สิน 10,000,000 บาท
 • รายได้ต่อปี 1,932,080 บาท มาจากเงินเดือนเงิน-ประจำตำแหน่ง เงินทุนเลี้ยงชีพ เบี้ยประชุม และค่าเช่าที่ดิน
 • ไม่มีรายจ่ายต่อปี
 • มีเงินฝาก 5 บัญชี มีที่ดิน 11 แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สะสมอาวุธปืน 10 กระบอก มีสร้อยคอทองคำ-พระเครื่อง แหวนเพชร-พลอย และ นาฬิกา 5 เรือน

สำหรับนางธันยวีร์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 59,256,062.86 บาท มีทั้งเงินฝาก เงินให้กู้ยืม

 • ที่ดินมูลค่า 41,700,000 บาท
 • โรงเรือนละสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท
 • ยานพาหนะ 400,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 8,000,000 บาท
 • มีหนี้สิน 530,001 บาท จากเงินเบิกเกินบัญชี
 • มีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,826,102 บาทต่อปี
 • ไม่มีรายจ่ายต่อปี
 • มีเงินฝาก 7 บัญชี มี 2 รายการเงินให้กู้ยืม รวม 1,100,000 บาท
 • มีที่ดิน 39 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สะสมนาฬิกา แหวนเพชร-พลอย เข็มกลัดเพชร เข็มขัดทองพร้อมหัวพลอยนพเกล้า สร้อยคอเพชร สร้อยคอมุก กำไลข้อมือเพชร-พลอย ต่างหูเพชร และกระเป๋าถือ
related