svasdssvasds

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช. มหาดไทย รวย 147 ล้าน สะสมปืน 23 กระบอก

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช. มหาดไทย รวย 147 ล้าน สะสมปืน 23 กระบอก

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ส่องดูตู้เซฟของ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช. มหาดไทย ในรัฐบาลเพื่อไทย เปิดเซฟมา มี ทรัพย์สิน 147 ล้าน สะสมปืน 23 กระบอก โคกระบือเกือบ 300 ตัว ฟันรายได้ขาย-ชำแหละโคกระบือ 17 ล้าน ขายนาฬิกา 1 เรือน 8 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีกำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 78 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. หลังการเลือกตั้ง 2566 

โดยรายที่น่าสนใจคือ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส. อุทัยธานี เขต 2 แจ้งสถานะหย่า มีบุตร 7 คน

โดยชาดา ไทยเศรษฐ์  แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 147,516,719 บาท ส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน 57 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านไร่ อ.หนองขาหย่าง อ.สว่างอารมณ์ จ.อทุยธานี มูลค่ารวม 40,187,040 บาท เงินฝาก 17,489,296 บาท โรงเรือนและส่งปลูกสร้าง เป็นบ้านอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ รวม 5 หลัง มูลค่ารวม 16,200,000 บาท เงินลงทุน 4 รายการ โดยเป็นหุ่น Thai Food Network Tv,NC. 20,000 หุ้น โค 156 ตัว กระบือ 135 ตัว ม้า 2 ตัว มูลค่ารวม 15,439,600 บาท สิทธิและสัมปทาน ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 4 รยการ มูลค่ารวม 10,340,782 บาท ขณะเดียวกันยังแจ้งว่ามีทรัพย์สินเป็นเงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีก 210,818 บาท มีทรัพย์สิน เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 549,797 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช. มหาดไทย รวย 147 ล้าน สะสมปืน 23 กระบอก

นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินอื่นอีก 41,810,000 บาท อาทิ

พระเครื่อง 18 องค์ มูลค่า 14,980,000 บาท

แหวนและพลอย 11 วง 2 เม็ด 2,000,000 บาท

สิงห์แกะงาช้าง ตระกรุด 12 ชิ้น

สร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำขาว 5 เส้น สร้อยคอทองคำขาว

จี้หยก แหวนหยก 5 ชิ้น นาฬิกา 24 เรือน 11,900,000 บาท

อาวุธปืน รวม 23 กระบอก เป็นต้น

ชาดา ไทยเศรษฐ์  แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 28,012,720 บาท โดยแจ้งว่าเป็นค่าตอบแทน 1,362,720 บาท ค่าที่ปรึกษา 600,000 บาท ค่าเช่าแผงเนื้อ 600,000 บาท ขายนาฬิกา 1 เรือน (ยี่ห้อ Richard milke) 8,000,000 บาท ค่าอ้อย 450,000 บาท ธุรกิจค้าโคกระบือ 10,000,000 บาท ค้าโคกระบือชำแหละ 7,000,000 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช. มหาดไทย รวย 147 ล้าน สะสมปืน 23 กระบอก

นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินอื่นอีก 41,810,000 บาท อาทิ พระเครื่อง 18 องค์ มูลค่า 14,980,000 บาท แหวนและพลอย 11 วง 2 เม็ด 2,000,000 บาท สิงห์แกะงาช้าง ตระกรุด 12 ชิ้น สร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำขาว 5 เส้น สร้อยคอทองคำขาว จี้หยก แหวนหยก 5 ชิ้น นาฬิกา 24 เรือน 11,900,000 บาท อาวุธปืน รวม 23 กระบอก เป็นต้น

นายชาดา แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 28,012,720 บาท โดยแจ้งว่าเป็นค่าตอบแทน 1,362,720 บาท ค่าที่ปรึกษา 600,000 บาท ค่าเช่าแผงเนื้อ 600,000 บาท ขายนาฬิกา 1 เรือน (ยี่ห้อ Richard milke) 8,000,000 บาท ค่าอ้อย 450,000 บาท ธุรกิจค้าโคกระบือ 10,000,000 บาท ค้าโคกระบือชำแหละ 7,000,000 บาท

นายชาดายังแจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปี 16,150,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเลี้ยงโคกระบือ ค่าจ้างทำไร่อ้อย ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าท่องเที่ยว และที่น่าสนใจคือรายจ่ายจากการซื้ออาวุธปืน 800,000 บาท และซื้อนาฬิกา 2 เรือน 5,700,000 บาท เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related