svasdssvasds

เปิดตัวเลขผู้ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 ราย เฟ้นระดับจังหวัด 16 มิ.ย.

เปิดตัวเลขผู้ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 ราย เฟ้นระดับจังหวัด 16 มิ.ย.

เปิดตัวเลขผู้ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 ราย จากผู้สมัครทั้งหมด 46,206 ราย ชาย 15,077 ราย หญิง 8,568 ราย กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับจังหวัดมากที่สุด

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567  ระดับอำเภอทั่วประเทศ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 มียอดจำนวนผู้สมัคร สว.ที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 46,206 ราย เป็นชาย 26,727 ราย เป็นหญิง 19,479 ราย

ทั้งนึ้มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ากระบวนการเลือก หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน  45,753  ราย เป็นชาย 26,436  ราย เป็นหญิง 19,317  ราย

ในการเลือกระดับอำเภอ ตามเวลาที่ผู้อำนวยการเลือกให้มาถึงสถานที่เลือกตามเวลากำหนด มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 ราย เป็นชาย 25,459 ราย เป็นหญิง 18,359  ราย

เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ รอบแรก จำนวน 32,190 ราย เป็นชาย 19,754  ราย  เป็นหญิง 12,436 ราย

เมื่อผ่านการเลือกรอบที่สอง ซึ่งเป็นการเลือกไขว้ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077  ราย เป็นหญิง 8,568 ราย

จำนวนผู้ได้รับเลือกจากระดับอำเภอไประดับจังหวัด แยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้  

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 ราย    
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน  1,171 ราย    
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน  1,975 ราย    
 • กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 ราย 
 • กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 ราย    
 • กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน จำนวน  1,565 ราย    
 • กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  จำนวน 1,261 ราย 
 • กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 ราย  
 • กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน  1,057 ราย    
 • กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น  จำนวน 808 ราย
 • กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 ราย  
 • กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 ราย    
 • กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  จำนวน 671 ราย   
 • กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 ราย  
 • กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 ราย    
 • กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 ราย   
 • กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์  จำนวน  1,163 ราย  
 • กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน  616 ราย    
 •  กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 ราย  
 • กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1,275 ราย  
 • รวมทั้งหมด จำนวน  23,645 ราย 

โดยวันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กกต. จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับจังหวัด เมื่อแล้วเสร็จก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านทางเว็บไซต์และ Application Smart Vote ในวันถัดไป

กกต.แถลงสรุปเลือก สว.ระดับอำเภอลุล่วงด้วยดี เตรียมเฟ้นระดับจังหวัด 16 มิ.ย.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ เลขาธิการ กกต.ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการจัดการเลือกวุฒิสภา หรือ สว.ในระดับอำเภอ จนผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเกือบทุกหน่วยได้เสร็จสิ้น และปิดการคัดเลือกไปราว 15.00 น.

ซึ่งภาพรวมในการเลือก สว.ระดับอำเภอ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีปัญหาบ้าง เช่น ผู้สมัครรายงานตัวไม่ทันเวลา 09.00 น.จำนวนหนึ่งแต่ไม่มาก และมีกรณีที่มีผู้สมัครสวมใส่หูฟังบลูทูธเข้าไปในการคัดเลือก ที่จังหวัดนนทบุรี จึงได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ และมีผู้สมัครในจังหวัดสิงห์บุรีป่วยกระทันหันจนต้องออกจากพื้นที่ ทำให้เสียสิทธิในการคัดเลือก

เลขาธิการ กกต.ยังชี้แจงถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ จะติดประกาศผลการนับคะแนนหน้าสถานที่เลือก สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพ ในระดับอำเภอ และจะได้เข้ารอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป โดยในวันนี้ (10 มิ.ย.) ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ ให้ผู้อำนวยการในระดับจังหวัด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กกต. และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต เพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไป และจะมีการทำเอกสารแนะนำตัวให้ผู้สมัครในระดับจังหวัดได้รู้จักกัน และคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้

โดยย้ำว่า กระบวนการเลือกในระดับจังหวัด จะเหมือนกับระดับอำเภอ แต่จะไม่ยากเท่าระดับอำเภอ เพราะในระดับอำเภอ จะมีบางกลุ่มอาชีพ ที่มีผู้สมัคร และไม่มีผู้สมัคร และบางกลุ่ม มีผู้สมัครเพียงคนเดียว เพราะในระดับจังหวัด ผ่านการกรองในระดับอำเภอมาแล้ว จึงคาดว่า จะไม่มีปัญหา 

สำหรับกรณีที่มีผู้สมัครเห็นว่าการเลือกในวันนี้ไม่เป็นธรรมนั้น เลขาธิการ กกต.ระบุว่า ผู้สมัคร สามารถร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนต่อไป ภายใน 3 วันนับแต่วันนี้ 

ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตในการเลือก สว.ระดับเขต ที่เขตปทุมวัน มีการลงคะแนนเลือกกันเองโดยไม่ใส่คะแนนให้ตนเอง และเลือกให้คนอื่นแบบเป็นกลุ่มก้อนนั้น เลขาธิการ กกต.ชี้แจงว่า จะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง แต่ก็จะต้องพิจารณาข้อสังเกต ข้อสันนิษฐานด้วยว่า มีการฮั้ว และมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงหรือ เหมือนผู้ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันที่ไม่ผิด แต่ก็สามารถสันนิษฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปได้ เพราะหากผู้สมัคร เห็นว่า คนอื่นดีกว่าตนเอง ก็สามารถลงคะแนนให้คนอื่นได้ ซึ่งในการตรวจสอบ จะต้องมีการตรวจสอบทางลับก่อน หากมีมูลปรากฏ กกต.ก็จะดำเนินการต่อไป เช่นเดียวกับกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตกลุ่มฮั้วครองเมืองนั้น ก็เป็นข้อสันนิษฐาน แต่จะต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้า มีข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ 

สำหรับรางวัลชี้เบาะแสการทุจริตการเลือก สว.จำนวน 1,000,000 บาทนั้น เลขาธิการ กกต. ชี้แจงว่า จะสามารถจ่ายได้ ก็ต่อเมื่อศาล มีการพิพากษาว่า เบาะแสที่แจ้งมานั้น มีความผิดจริง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related