svasdssvasds

อบรมครูออนไลน์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

อบรมครูออนไลน์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

OKLS ชวนร่วมอบรมครูออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” ฟรี ร่วมยกระดับการศึกษาไทยรอบด้าน โอกาสครบรอบ 24 ปี

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เชิญชวนคุณครูทั่วประเทศไทยร่วมอบรมออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” จำนวน 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน ฟรีผ่านโปรแกรม ZOOM ในโอกาสครบรอบ 24 ปี OKLS ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ OKLS แนะนำเทคนิคในการใช้งาน
ตลอดถึงการออกแบบการสอนในรูปแบบเกม รวมถึงได้รับไฟล์ภาพไฟล์เสียง และ template PowerPoint สำเร็จรูป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสร้างสื่อการสอนเพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดการใช้งานในชั้นเรียนของตัวเองต่อไปอีกด้วยพร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรมตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างรอบด้านและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่ทุกประเภทองค์กร ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ

โดยจะจัดอบรม ฯ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 (ภาษาจีน) และ 23-24 ตุลาคม 2565 (ภาษาญี่ปุ่น) สมัครร่วมกิจกรรมอบรมฯ และดูรายละเอียดทาง www.OKLS.net สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Tiktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

related