svasdssvasds

โครงการอบรมทักษะอาชีพให้เด็กๆในสถานพินิจ .ระยอง มีรายได้ คืนคนดีสู่สังคม

โครงการอบรมทักษะอาชีพให้เด็กๆในสถานพินิจ .ระยอง มีรายได้ คืนคนดีสู่สังคม

เราทุกคนเคยทำพลาด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาส จึงต้องมีโครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร

ความผิดพลาดในอดีต ไม่ได้เป็นตัวตัดสินอนาคต แรงบันดาลใจและโอกาส คือ สิ่งที่เด็กๆในสถานพินิจต้องการ เราทุกคนเคยทำพลาดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาส

" เพราะไม่มีเยาวชนคนไหน เกิดมาเพื่อเป็นอาชญากร..."

(ผอ.ทิชา ณ นคร ผอ.บ้านกาญจนาภิเศก สถานพินิจเด็กได้เคยกล่าวเอาไว้)

       คนทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาด แต่อาจไม่ใช่ทุกคน ที่ได้รับโอกาสเพียงแต่ระดับความหนักเบาอาจไม่เท่ากัน  บางคนพลาด ถูกดำเนินคดี หมดอนาคต  ไร้โอกาสแก้ตัว พอออกมา สังคมไม่ให้โอกาสอีก กลายเป็น สร้างอาชญากร เต็มตัว

       โดยเฉพาะถ้าความผิดนั้นไปเกิดในวัยเด็ก หรือ วัยรุ่น เด็กบางคนมีทักษะ มีความสามารถ มีความฝัน มีอนาคต แต่มาพลาดทำผิด ถ้าหากได้รับการสนับสนุนและโอกาส คงทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมา จึงจำเป็นต้องมี โครงการดีๆ แบบนี้

       โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจจังหวัดระยอง  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นโครงการจาก มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุน โดย ปตท. และร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก.ยุติธรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

       พัฒนาทักษะอาชีพเด็กๆในสถานพินิจให้ตรงความต้องการตลาดแรงงาน ช่วยให้เด็กๆ ได้มีงานทำ มีรายได้ คืนชีวิตปกติในสังคม ลดและป้องกันปัญหาการกระทำผิดซ้ำ จากการขาดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
 

เพราะสาเหตุที่กระทำผิดของน้องแต่ละรายน่าเห็นใจ

       เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจต่างถูกดำเนินคดี จากความผิด ที่ทำโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ แต่สิ่งที่น่าเห็นใจและควรทำความเข้าใจ คือที่มาในการมาก่อเหตุ  โอ๋ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ผิด แต่โอ๋อยากให้พวกเรา ให้โอกาส เพราะเด็กๆหลายคน

ถูกล่อล่วง บีบคั้น จากเพื่อน ญาติคนสนิท 

หรือบ้างก็ทำเพราะว่าพื้นฐานสภาพครอบครัวมีปัญหา

ฐานะทางบ้านยากจน พ่อแม่ทิ้งให้ปู่ย่าดูแล

ทำให้เด็กๆ หลายคน ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเท่าที่ควร 

จนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และกระทำความผิดได้
 

โครงการนี้สอนทุกอย่าง ให้เด็กๆเรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย
เพื่อค้นหาตัวเอง

       เด็กๆจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในอาชีพต่างๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ งานช่าง งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย เบเกอรี่ กาแฟ กีฬา หรือดนตรี เพราะความชอบที่ต่างกันและยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร จึงต้องกเรียนรู้หลากหลายเพื่อค้นหาตัวเอง และต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

       และบวกกับแรงบันดาลใจที่ได้จากรุ่นพี่ ที่ออกสถานพินิจแห่งนี้ไปแล้ว ประสบความสำเร็จในอาชีพ ทั้งเป็นข้าราชการ บาริสต้า เชฟ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากพัฒนาตัวเองอีกทาง

อาชีพไหนสุดปัง เป็นที่ต้องการของตลาด

       จากการสำรวจของ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พบ อาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน คือ

ช่างฝีมือเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ กล้องวงจรปิด และเครื่องปรับอากาศ

       ซึ่งทางมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  ได้รับความร่วมมือจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดหาวิทยากรให้ความรู้พื้นฐาน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสถานที่จริงทั้ง 3 อาชีพ ได้แก่

1.การติดตั้งและใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์

2.ระบบปรับอากาศ

3.ระบบกล้องวงจรปิด

 

       และยังให้เด็กที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมีระเบียบวินัย ไปฝึกงานในสถานที่จริง เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงๆ การใช้ชีวิต เตรียมกลับเข้าสู่สังคม

       โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจจังหวัดระยอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นโครงการดีๆ ที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม ให้โอกาสเด็กที่เคยพลาด ได้มีโอกาสใหม่ในชีวิต มีอนาคต มีงานทำ มีรายได้ ไม่ต้องกลายเป็นภาระสังคม เป็นอาชญากรโดยไม่ตั้งใจ ป้องกันปัญหาการกระทำผิดซ้ำ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติ

related