svasdssvasds

ปันโปร สร้างพื้นที่ผลักดันคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนความยั่งยืนในฉบับของตนเอง

ปันโปร สร้างพื้นที่ผลักดันคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนความยั่งยืนในฉบับของตนเอง

บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) แพลตฟอร์มโปรโมชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ มีแบรนด์ในเครือกว่า 10 แบรนด์ และมีผู้ติดตามในเครือรวมกว่า 17 ล้านคน วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) จากภายในสู่ภายนอกองค์กร

SHORT CUT

  • บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) แพลตฟอร์มโปรโมชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ มีแบรนด์ในเครือกว่า 10 แบรนด์ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนความยั่งยืน
  • นายกฤษฎา ตั้งกิจ กล่าวถึงความยั่งยืนในมุมมองของปันโปรว่า การสร้างความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
  • ไม่เพียงแต่การส่งเสริมความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมแล้ว ปันโปรยังมองไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) แพลตฟอร์มโปรโมชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ มีแบรนด์ในเครือกว่า 10 แบรนด์ และมีผู้ติดตามในเครือรวมกว่า 17 ล้านคน วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) จากภายในสู่ภายนอกองค์กร

บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) แพลตฟอร์มโปรโมชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ มีแบรนด์ในเครือกว่า 10 แบรนด์ และมีผู้ติดตามในเครือรวมกว่า 17 ล้านคน วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) จากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยปันโปรมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์และความคุ้มค่าให้กับทุกคนในทุกช่วงเวลา ควบคู่กับการส่งเสริมความยั่งยืน เพื่อรากฐานที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

นายกฤษฎา ตั้งกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวถึงความยั่งยืนในมุมมองของปันโปรว่า “เรามองการสร้างความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ซึ่งเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ปันโปรจึงเริ่มส่งเสริมความยั่งยืนภายในองค์กรก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทั้งผู้บริหารและพนักงาน แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างพื้นที่ หรือคอมมูนิตี้ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เริ่มลงมือทำจริง ซึ่งเราเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะ การลดใช้แก้วพลาสติกด้วยการพกกระบอกน้ำ  การจัดตลาดปันโปรมาร์เก็ตที่พนักงานจะได้ส่งต่อของมือสอง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ทำให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ทำอยู่ จนค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิต แล้วจึงอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรอบตัว หรือผสานเข้าไปกับการทำงาน” 

ปันโปร สร้างพื้นที่ผลักดันคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนความยั่งยืนในฉบับของตนเอง

จากการขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานของปันโปรอยากส่งต่อความยั่งยืนไปสู่ภายนอก ปันโปรจึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่สนับสนุนความยั่งยืนในมุมมองที่สอดคล้องกับแบรนด์ในเครือของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่คนรุ่นใหม่ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย

 

 

“ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว เราจึงใช้จุดแข็งในการนำเสนอและสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเรามีสองแบรนด์หลักในเครือที่นำเสนอและให้ความรู้ในเรื่องของความยั่งยืน คือ Go Green Girls (โก กรีน เกิร์ลส์) และ EV Girls (อีวี เกิร์ลส์)

ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีกลุ่มผู้ติดตามหลักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจและอยากเริ่มรักษ์โลกไปกับเรา โดยสิ่งที่เราต้องทำคือการเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ควบคู่กับการทำกิจกรรมออฟไลน์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้ลงมือทำจริงและรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนรักษ์โลกขึ้น เรามองว่าการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องเริ่มจากมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อมาคือมีพื้นที่ให้เริ่มลงมือทำ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

เราอยากให้ทุกคนมองความยั่งยืนเป็นโอกาสที่จะช่วยทั้งตัวเราเองและช่วยโลกของเรา เพราะมันคือการสร้างรากฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการอยู่ร่วมกัน สุดท้ายปลายทางคือเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักได้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม” นายกฤษฎา กล่าวปิดท้าย

ไม่เพียงแต่การส่งเสริมความยั่งยืนในมิติของความเป็นอยู่ของสังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว ปันโปรยังมองไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยที่ผ่านมาปันโปรได้จัดกิจกรรม “เที่ยวดี กรีนดี” พาทีมงานไปถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถปรับใช้สำหรับการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้แข็งแรง นำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เรียกได้ว่าปันโปรเป็นองค์กรที่พร้อมส่งมอบความยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่ภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่กับการสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างครอบคลุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related