svasdssvasds

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.49 ล้านตัน/ปี

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.49 ล้านตัน/ปี

เอ็กโก กรุ๊ป เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ใน สปป.ลาว จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.49 ล้านตัน/ปี

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ใน สปป.ลาว ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 514.30 เมกะวัตต์

ทาง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" อยู่ประมาณ 25% และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า จะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นไป

ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.49 ล้านตัน/ปี หรือคิดเป็น 40.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Reservoir) ประกอบด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 514.30 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos: EDL) จำนวน 130.80 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี

"ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 'น้ำเทิน 1' สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด 'Cleaner, Smarter and  Stronger to Drive Sustainable Growth' และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย" นายเทพรัตน์ กล่าว

related