ข่าว

สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร วัดบวรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา 16 นาฬิกา 48 นาที วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราช ภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูงและทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ประทับพระราชยานพุดตานทอง  เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค

เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวน ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ  ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  มีระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร  ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ มีความยาวประมาณ 500 เมตร  ประกอบด้วย กำลังพลปฏิบัติในริ้วขบวนประมาณ 1,500 นาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน

 

ส่วนที่สอง  ขบวนกลางเป็นขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอำนวยการริ้วขบวน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ  ร่วมขบวน

ส่วนพระราชยาน ประกอบด้วย ตอนเครื่องสูงหน้า อันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบ ตอนพระราชยาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง มีคู่เคียงพระราชยาน เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่คู่เคียงพระราชยานทั้ง 2 ฝั่งในแถวแซงเสด็จ และตอนเครื่องสูงหลัง อันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบ

ส่วนที่สาม ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ


ที่พลับพลาถนนราชดำเนินกลาง  มี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ , คุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง  เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว  เลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่แรก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  หรือการเสด็จพระราชดำเนินทางบก เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ชื่มชมพระบารมี  เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ภายหลังจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร   มีพสกนิกรสวมใส่เสื้อสีเหลือง มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น  ต่างปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และได้เห็นพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย


เมื่อริ้วขบวนเทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าศาลาเปลื้องเครื่อง ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ บูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายสักการะพระรูปและพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ , สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ , สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์

แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวง ซึ่งรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เคยประทับจำพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อทรงมีพระราชศรัทธาออกผนวชในบวรพุทธศาสนา ได้ประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงทรงลาสิกขา

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธาน อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต

วัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   พระองค์ที่ 8 พระองค์ที่ 10 พระองค์ที่ 13 และพระองค์ที่ 19 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9   ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9

เมื่อสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายอดิเรก จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ สมเด็จพระวันรัต ถวายพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. ปี 2508 พร้อมแท่นประดิษฐานและสุวรรณฉัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จเข้าศาลาเปลื้องเครื่อง ทรงสวมพระมาลาเส้าสูง ประทับพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคม มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด