เกร็ดความรู้ ไขข้อสงสัยตำแหน่ง เจ้าคุณพระ ลำดับที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์

29 ก.ค. 2562 เวลา 8:06 น.

เพจดังไขข้อสงสัย ตำแหน่ง "เจ้าคุณพระ" คือตำแหน่ง “ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย”

เฟซบุ๊กแฟนเพจ โบราณนานมา ได้โพตส์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับตำแหน่ง "เจ้าคุณพระ" หลังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ว่า "เจ้าคุณพระ" หรือ "Royal Noble Consort" คือตำแหน่ง “ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย” ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา เป็นราชทินนามฝ่ายใน ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน ตำแหน่งเจ้าคุณพระ ในกรุงรัตนโกสินทร์มี 2 ท่าน คือ 1. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ปี 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระประยุรวงศ์" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

2. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

สำหรับลำดับพระภรรยาเจ้า

1. พระอัครมเหสี ,สมเด็จพระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระบรมราชินี , สมเด็จพระราชินี , สมเด็จพระบรมราชเทวี และ สมเด็จพระอัครราชเทวี

2. พระมเหสี พระนางเจ้า และ พระวรราชเทวี

3.พระราชเทวี , พระนางเจ้า และ พระราชเทวี

4.พระนางเธอ

5.พระอรรคชายาเธอ

6.พระราชชายา , พระวรราชชายา และพระราชชายา

7.พระสนมเอก ,เจ้าคุณพระ , เจ้าคุณจอมมารดา และ เจ้าจอมพระ

๘.พระสนม ,เจ้าจอมมารดา , เจ้าจอม และ จอมมารดา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏ เป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประวัติ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด