Spring News

คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์

13 ก.ค. 2564 เวลา 7:46 น.

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ ห้ามประชาชนทั่วไปออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00 น. แต่กลุ่มคนไร้บ้านยังคงยึดบริเวณฟุตบาต ที่คนทั่วไปมองว่าไม่ใช่บ้านแต่เป็นทางเท้าสำหรับสัญจรไปมา นำมาใช้เป็นที่อาศัยกินอยู่หลับนอนยามค่ำคืน

คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์

คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์ คืนล็อคดาวน์ ของคนไร้บ้าน ผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตราการล็อคดาวน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด