svasdssvasds

จากล้านนา..สู่มหานคร ชวนชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

จากล้านนา..สู่มหานคร ชวนชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

ความอิ่มเอมของธรรมชาติล้านนาที่ผ่านผลงานศิลปะ สร้างสรรค์ ต่างรสชาติ ต่างท้องถิ่น ต่างที่มา ต่างจิตนาการ หลากหลายอารมณ์

ซึ่งผลงานที่จัดแสดงมีความหลากหลายสไตล์และเทคนิคของแต่ละศิลปินที่แตกต่างกันออกไป ทั้งภาพเขียนสีน้ำ ภาพเขียนสีอะครีลิค
ใช้เทคนิคนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ดิน ใบไม้ ซึ่งความหลากหลายเทคนิคนี้ ถ้าให้เปรียบก็คงเปรียบได้เป็น อาหารชนิด "แกงโฮ๊ะ" ที่ได้รสชาติลำแต้ๆเจ้า

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร

ภายในงานนิทรรศการนี้ยังเป็นจัดนิทรรศการศิลปะการกุศล เพื่อผู้พิการด้านสติปัญญา ที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาอีกด้วย
นิทรรศการที่รวบตัวกันของกลุ่มศิลปินเชียงใหม่ ทั้ง 6 ได้แก่ สายชล ช่วงบุญศรี,วราพงศ์ ธิชูโต,รังสรรค์ วังสาร,ปรารี แซ่ว้าน,วิเชียร ปั้นคำ,สักดิ์สิทธิ์ จิรภาไพโรจน์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวบรวมผลงานสันจรสู่มหานคร นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงธรรมชาติ ความสุข

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร

งานจัดแสดง วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 เวลา จ.-ส 10.00 น. - 18.00 น. วันอาทิตย์ 11.00-18.00 น. ณ Old Town Gallery BKK

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ล้านนา..สู่มหานคร

related