ประมวลภาพ “บุกตรวจผับ…เปิดให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการ”

[ 8 มิ.ย.2561 เวลาประมาณ 01.45 น.]
ชุดฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิก อส.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ เข้าตรวจสถานบันเทิงกลางเมืองลพบุรี ชื่อร้าน FAKE (เฟค) ลพบุรี เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
และเปิดให้บริการประเภท ที่มีอาหาร สุรา เครื่องดื่มอื่นๆ จำหน่าย มีการแสดงดนตรี โดยไม่มีใบอนุญาต และปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ
ช่างภาพ : สุรสิทธิ์ รัศมีกิตติกุล [Springnews Photo]