ประมวลภาพ “เริ่มแล้ว…ถือศีลกินเจ เยาวราชคึกคัก”

ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ตรงกับเทศกาลกินเจ ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด พร้อมทำบุญถือศีล สงบจิตใจ และปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการกินพืชผักและผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดี โดยตลอดถนนเยาวราชต่างมีร้านอาหารเจ ให้ได้ชิมลิ้มลองความอร่อยตลอดเส้นทาง

เทศกาลประเพณีกินเจเยาวราช ปะจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 เพลิดเพลินกับอาหารเจเลิศรส จากผู้ประกอบการเต็มถนนเยาวราช ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ภายใต้แนวคิด “เบิกบุญฟ้าใหม่เถลิงถวัลย์ราชมงคล” สืบเนื่องจากการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แห่งราชวงศ์จักรี
         ภายในงานมีพิธีเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาลทั้ง 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ พร้อมอัญเชิญกระถางธูปผงจาก 22 ศาลเจ้า 7 โรงเจในเยาวราชทั้งหมด โดยในทุกๆ วันจะมีการสวดมนต์ถวายกิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว และขอพรจากเทพเจ้า รวมถึงการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนกินเจตลอด 10 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและคึกคักมากมาย อาทิ ขบวนแห่รถบุปผชาติ ยิ่งใหญ่ อลังการ ในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งพิธีเลือก “องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม” จากสาวพรหมจรรย์ และยังมีอาหารเจขายตลอดสองข้างทางถนนเยาวราชอีกด้วย

 

 

 

 

 

ช่างภาพ : วิษณุ สุนทรานนท์ [Springnews Photo]