ข่าว

หนีโควิด-19 เดินทางกลับ อย่างต่อเนื่อง

สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา

ตั้งแต่มีประกาศเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมาที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบันเทิง จึงมีชาวต่างชาติและวัยทำงานซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนไม่ถึง 10% และไม่ได้มีความหนาแน่นเหมือนช่วงเทศกาล ทาง บขส. จึงไม่ต้องเตรียมรถเสริมไว้รองรับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามเดินทาง บขส. จึงให้บริการตามปกติ แต่ก็จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรักษาความสะอาดของพนักงาน ตัวรถ รวมถึงเตรียมแผนรองรับกรณีที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วย