หนีโควิด-19 เดินทางกลับ อย่างต่อเนื่อง

23 มี.ค. 2563 เวลา 15:08 น.

สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา

ตั้งแต่มีประกาศเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมาที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบันเทิง จึงมีชาวต่างชาติและวัยทำงานซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนไม่ถึง 10% และไม่ได้มีความหนาแน่นเหมือนช่วงเทศกาล ทาง บขส. จึงไม่ต้องเตรียมรถเสริมไว้รองรับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามเดินทาง บขส. จึงให้บริการตามปกติ แต่ก็จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรักษาความสะอาดของพนักงาน ตัวรถ รวมถึงเตรียมแผนรองรับกรณีที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วย

 สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปิดชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา