ข่าว ประมวลภาพข่าว

หุ่นนปั้นฤาษีดัดตน หุ่นปั้นไทยที่ถูกลืม

หลังจากที่ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ได้จัดแสดงหุ่นทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา แต่รู้ไหมว่า ในไทยเราเองก็มีหุ่นปั้นที่สามารถจับต้องได้เช่นกัน

จากความเจริญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมาช้านาน จะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ ลายปูนปั้นหน้าบรรณด้านหน้าอุโบสถ วัดต่าง ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ หุ่นปั้นฤาษีดัดตน ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เริ่มมีการหุ่นปั้นฤาษีดัดตนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา เมื่อ พ.ศ.2331 ปั้นด้วยดินทำให้ชำรุดเสียหายง่ายจึงไม่มีหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปั้นขึ้นมาใหม่ด้วยสังกะสีผสมดีบุกเรียกว่า “เนื้อชิน” 80 ท่า แต่ในปัจจุบันนี้คงเหลือเพียง 24 ท่า 25 ตน ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณเขาฤาษีดัดตน ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ หุ่นปั้นฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ทำให้คนปัจุบันได้ศึกษาการศึกษาองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย