ข่าว ประมวลภาพข่าว

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควายมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชาวชลบุรีที่จัดต่อเนื่องกันมานานกว่า 100 ปี

โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำกับการงานในท้องนามายาวนาน นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็น สัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยอีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อน มาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควาย เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า หากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นควายจะเป็นโรคระบาดกันมาก หรือควายของใครเจ็บป่วย เจ้าของควายมักจะนำควายไปบนกับเทพารักษ์ เมื่อหายป่วยเป็นปกติแล้วจะต้องนำควายมาวิ่งแก้บน จึงเกิดเป็นประเพณีวิ่งควายมาถึงปัจจุบัน