"กรธ." เร่งยกร่าง กม.ลูกอีก 4 ฉบับ ส่ง สนช.ภายใน พ.ย.นี้

24 ก.ย. 2560 เวลา 12:06 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมส่งร่างกฎหมายลูกอีก 4 ฉบับให้ สนช.ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่หาก สนช.ตีตก กรธ.จะอยู่ต่อเพื่อเร่งยกร่างใหม่โดยเร็ว

วันที่ 24 ก.ย.60 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. แถลงถึงภาพรวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า เหลืออีกเพียง 4 ฉบับเท่านั้น และ กรธ.ได้ กำหนดวันส่งร่างแต่ละฉบับให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.แล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จะส่งให้ สนช.ในวันที่ 26 กันยายนนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งให้วันที่ 24 ตุลาคมนี้ หรืออย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคมนี้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ส่งให้ วันที่ 21 พฤศจิกายน และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่ง 28 พฤศจิกายน ซึ่งทั้งหมด ยังคงอยู่ในกรอบเวลา 240 วัน เพราะครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.กล่าวถึงข้อกังวลที่หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ตีตก กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ว่า ตามกฎหมาย กรธ.จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่ากฎหมายลูกทั้งหมดมีผลบังคับใช้ ดังนั้น หาก สนช. ตีตกร่างกฎหมายดังกล่าว กรธ. ก็จะเป็นผู้ยกร่างใหม่ แต่จะหยิบเฉพาะประเด็นที่ สนช. ไม่เห็นด้วยมาปรับแก้ โดยไม่จำเป็นต้องยกร่างขึ้นใหม่ เพื่อความรวดเร็ว เว้นแต่ว่าแก้แล้ว จะไม่ถูกใจ สนช.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากเวลา ที่ กรธ.กำหนดจะส่ง กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายให้ สนช. แสดงให้เห็นว่า กรธ.ใช้เวลา เกือบเต็ม 240 วัน ดังนั้นหาก สนช.ไม่เห็นชอบร่างกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่ง และส่งให้ กรธ.ร่างใหม่ ก็จะทำให้ โรดแมปเลือกตั้ง คงต้องขยับออกไปจากที่วางไว้ แต่จะมากหรือน้อยเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามต่อไป