“ซิโนไทย” แจง ผังรัฐสภาใหม่ มีปัญหา! เหตุขยายตึกต้องเพิ่มที่จอดรถ

ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยืนยัน ที่จอดรถรัฐสภาใหม่ ตาม TOR กำหนดไว้เพียง 2,000 คัน แต่แบบก่อสร้างได้เพิ่มพื้นที่อาคาร ทำให้ต้องมีที่จอดรถเพิ่มเป็น 3,973 คัน จึงได้แจ้งให้รัฐสภาทราบ เพื่อให้ของบประมาณสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม

 

วันนี้( 19 มี.ค.) นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเรื่องที่จอดรถรัฐสภาใหม่ ว่า ตาม TOR เดิมกำหนดให้มีที่จอดรถ 2000 คัน ตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคารรัฐสภาทั้งหมด ตามที่ทีโออาร์กำหนดคือ 307,150 ตารางเมตร

 

แต่เมื่อมีการประกวดแบบสร้างรัฐสภา ทำให้เนื้อที่ขยายพื้นที่อาคารเพิ่มเป็น 424,000 ตารางเมตร ซึ่งตามกฎหมายเมื่อพื้นที่อาคารเพิ่ม ก็ต้องมีที่จอดรถเพิ่มด้วย ทำให้ที่จอดรถต้องเพิ่มจาก 2,000 คัน ไปเป็น 3,973 คัน ซึ่งได้แจ้งให้สภาทราบมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม กิจการร่วมค้าสงบ บริษัทผู้ออกแบบ ได้ชี้แจงว่า ที่จอดรถที่เพิ่มขึ้น 1,803 คัน ให้จอดที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา แต่เราไม่เห็นด้วย เพราะเป็นพื้นที่สีเขียว และจะทำให้อาคารรัฐสภาไม่สง่างาม จึงเสนอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของบประมาณสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม เพื่อให้พื้นที่จอดรถให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพียงพอ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน