ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความกฎหมายลูก ส.ว.

29 มี.ค. 2561 เวลา 0:21 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง สนช.ยื่นตีความร่างกฎหมายลูก ส.ว. แล้ว โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำหนังสือชี้แจงและส่งภายใน วันที่ 18 เม.ย.นี้

วานนี้ (28 มี.ค.61) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวถึงผลการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่างกฎหมายลูกส.ว. มาตรา 91, 92, 93, 94, 95 และ 96 ที่กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ซึ่งมีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร และกระบวนการเลือกในบทเฉพาะกาลดังกล่าว ได้กำหนดไว้แตกต่างไปจากการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามบททั่วไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 และ พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 50 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับไว้พิจารณา และมีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบ และพิจารณามอบหมายให้ผู้แทนสมาชิก สนช. ที่ลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม รวมทั้งให้นายกิตติ วะสีนนท์ ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายที่เสนอความเห็น ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ โดยให้ยื่นต่อศาลภายในวันที่ 18 เม.ย.นี้