“บิ๊กป้อม” ตรวจอีสานตอนล่าง ย้ำดึงศักยภาพของพื้นที่-พัฒนาไปด้วย

07 พ.ค. 2561 เวลา 5:56 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคอีสานตอนล่าง กำชับต้องร่วมกันดึงศักยภาพของพื้นที่และร่วมพัฒนาเติมเต็มไปด้วยกัน ย้ำต้องทำให้ประชาชนได้ประโยชน์และมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

วันนี้(7พ.ค.)พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากส่วนราชการต่างๆ ณ ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสรุปภาพรวม จังหวัดบุรีรัมย์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการสนับสนุนการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งถนน สนามบิน ระบบระบายน้ำและแหล่งนำ้อุปโภคบริโภค รองรับควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ส่วนราชการต่างๆของ จังหวัดบุรีรัมย์ มุ่งมั่นทำงานหนักร่วมกันมากขึ้น ด้วยการดึงศักยภาพ จุดแข็งของพื้นที่และร่วมพัฒนาเติมเต็มไปด้วยกัน ตอบสนองทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในภาพใหญ่ การพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงขอให้จัดทำแผนงานและงบประมาณให้มีความชัดเจน เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน   พร้อมทั้งย้ำ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้กลไกประชารัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนบริหารงานร่วมกันระดับพื้นที่ เน้นความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน ต้องเร่งรัดนำข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและข้อมูลระดับพื้นที่ มาวิเคราะห์เชื่อมโยง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้อย่างแท้จริง ทั้ง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร และปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแล้ง การบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะซึ่งตามมาด้วยปัญหาภัยพิบัติ พร้อมทั้งให้เตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ได้กำชับให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่ ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับ งานด้านการข่าว และงานเชิงป้องกัน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ได้กำชับให้เพ่งเล็งปัญหายาเสพติด การบุกรุกทำลายป่าไม้ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  โดยขอให้กองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังสุรนารี และ มณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับ สำนักทหารพัฒนาภาค 5 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการควบคู่กับยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง และให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากงานพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด