“นายกฯ” ชมนิทรรศการผลงานวิจัยบ่มเพาะวิสาหกิจ และการผลิตครู ก่อนประชุม ครม.

วันนี้( 8 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุริทร์) ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีรองนายกฯ รัฐมนตรี ข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงภาคเอกชน ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม.สัญจร นายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยบ่มเพาะวิสาหกิจ และการผลิตครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์