ครม. มีมติให้ตั้ง กระทรวใหม่ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมเคลื่อนเศรษฐกิจ

03 ก.ค. 2561 เวลา 10:33 น.

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม คาด แล้วเสร็จ ก.พ. 62 หวัง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คิดค้นนวัตกรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ให้สามารถแข่งขันได้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนคิดค้นการใช้นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีนักวิจัย สร้างความรู้ให้ไทยสามารถแข่งขันได้และสามารถสร้างคนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยแบ่งกลไกบริหารในระดับนโยบาย มีคณะกรรมการระดับชาติ หรือ มีซุปเปอร์บอร์ด ขึ้นมา และมีกรรมการดูแลส่วนอุดมศึกษา ส่งเสริมการวิจัย และในส่วนระดับปฏิบัติการ มีสำนักงานปลัดกระทรวง และฝ่ายปฏิบัติการ โดยขั้นตอนต่อไป จะมีการเสนอพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้สภานินิบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณา คาดจะพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน และจะเห็นโฉมหน้ากระทรวงใหม่ในกุมภาพันธ์ 2562 ยืนยันว่า การมีกระทรวงดังกล่าวจะ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศให้แข็งแรงขึ้น และทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น

นายทศพร ยังระบุว่า ได้มีข้อถกเถียงเรื่องชื่อของกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการเน้นย้ำเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะรัฐมนตรี เห็นว่า ยังมีเวลาที่จะรับฟังความเห็นเรื่องชื่อกระทรวงว่าจะใช้ชื่ออย่างไร และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังได้