แชร์ว่อน!! สั่งตำรวจตามอารักขา "สุเทพ" ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด

19 ก.ค. 2561 เวลา 2:38 น.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะชาวบ้าน และชักชวนให้เป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ จ.สุรินทร์ เพื่อศึกษา เก็บข้อมูล รับฟังปัญหา ทั้งนี้ นายสุเทพ กล่าวกับชาวบ้านที่มาต้อนรับว่าอยากให้มีพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง นักการเมืองต้องรับใช้ประชาชน และฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และไม่ใช่ให้นักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะชาวบ้าน และชักชวนให้เป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันโลกออนไลน์ มีการแชร์เอกสารคำสั่งของงานป้องกันปราบปราม สภ.สุวรรณภูมิ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ระบุ ตามวิทยุตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 0019(รอ.) 913/489 ลง 18 ก.ค. 2561 แจ้งว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายสุริยะใส กตะศิลา และคณะ กำหนดเดินทางและสำรวจรับฟังโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ในวันที่ 18 ก.ค. เวลาประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป ที่ตำบลทุ่งกุลา และโรงสีไฟฟ้าชีวมวล อ.สุวรรณภูมิ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นาย สุเทพ นายสุริยะใสและคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติดังนี้

  1. นำขบวนคณะนายสุเทพ
  2. รักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านฮ่องสังข์ ต.ทุ่งกุลา
  3. รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลอำเภอสุวรรณภูมิ
  4. รักษาความปลอดภัยบริเวณ โรงไฟฟ้าชีวมวลอำเภอสุวรรณภูมิ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะชาวบ้าน และชักชวนให้เป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย