โพลเผยคนส่วนใหญ่เชื่อครม.สัญจร อำนาจเจริญ-อุบลฯ เพื่อหยั่งเสียงประชาชน

22 ก.ค. 2561 เวลา 4:04 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.61 ที่ จ.อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้

โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม.สัญจร ที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อันดับแรก ประชาชน 50.22% ตอบว่าอยากให้การลงพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแท้จริง อันดับ 2 ประชาชน 33.38% ตอบว่าอาจมีนัยยะทางการเมืองเกี่ยวกับการหาเสียง ดูด ส.ส.ตามที่เป็นข่าว และอันดับ 3 ประชาชน 26.74% ตอบว่าไม่อยากเห็นความขัดแย้ง หรือหาประโยชน์จากเรื่องนี้

เมื่อถามว่า "ผลดี" ที่จะได้จากการจัด ครม.สัญจรคืออะไร อันดับแรก ประชาชน 68.14% ตอบว่าได้ลงพื้นที่ ได้พบปะ รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่จริง อันดับ 2 ประชาชน 39.26% ตอบว่าประชาชนได้ใกล้ชิด พูดคุยกับนายกฯ โดยตรง และอันดับ 3 ประชาชน 25.54% ตอบว่ามีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่สำคัญในพื้นที่

เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการจัด ครม.สัญจรในครั้งนี้ อันดับแรก ประชาชน 46.74% ตอบว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนประสบปัญหา ได้เข้าพบและชี้แจงด้วยตนเอง อันดับ 2 ประชาชน 30.37% ตอบว่ามีการนำผลจากการประชุมไปสานต่อ แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และอันดับ 3 ประชาชน 24.17% ตอบว่าจังหวัดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยดี

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการจัด ครม.สัญจร ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 61.21% ตอบว่ามีนัยยะทางการเมือง เพราะเป็นการลงพื้นที่เพื่อหยั่งเสียงประชาชน มีความข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องการดูกระแสตอบรับของประชาชน เป็นการหาแนวทางในการทำงาน สร้างผลงาน สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้น แข่งขันกันมากขึ้น ฯลฯ ในขณะที่ประชาชน 38.79% ตอบว่าไม่มี เพราะเป็นการประชุม ครม.สัญจรปกติ ไม่น่ามีนัยยะแฝง รัฐบาลต้องการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น เชื่อมั่นในตัวนายกฯ รัฐบาลมีอำนาจมากพออยู่แล้ว ฯลฯ

เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสข่าวการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการ "ดูด ส.ส." อันดับ 1 ประชาชน 47.70% ตอบว่าไม่แน่ใจ เพราะไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหว ยังไม่ชัดเจน อาจเป็นเพียงการโจมตีกันเพื่อทำลายความเชื่อมั่นให้ลดลง ฯลฯ อันดับ 2 ประชาชน 31.01% ตอบว่าเห็นด้วย เพราะรัฐบาลต้องการสร้างฐานเสียง ขยายกลุ่มนักการเมืองที่มีอยู่ หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ตรงใจประชาชน มีการย้ายพรรคกันหลายคน รัฐบาลมีอำนาจมาก ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 ประชาชน 21.29% ตอบว่าไม่เห็นด้วย เพราะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ ส.ส. เป็นการสร้างกระแสมากกว่า การประชุมใช้ระยะเวลาสั้น ไม่น่าจะทำอะไรได้ รัฐบาลมีความตั้งใจในการทำงาน ต้องการลงพื้นที่เพื่อรับฟังประชาชน ฯลฯ

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าควรจะมีนักการเมืองในพื้นที่มาร่วมต้อนรับ ครม.สัญจรหรือไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 52.01% ตอบว่าไม่ควร เพราะอาจถูกมองว่าเป็นเกมการเมือง ต้องการเอาใจรัฐบาล ไม่เป็นกลาง จะได้ตัดปัญหาไม่เป็นประเด็นให้ถูกโจมตี ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่มาต้อนรับมากกว่า ฯลฯ ในขณะที่ประชาชนอีก 47.99% ตอบว่าควรจะมี เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ เป็นปากเสียงแทนประชาชน จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่จะพบนายกฯ คอยสังเกตการณ์ ดูการทำงานของรัฐบาล ช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด