Breaking การเมือง

นปช.ขนเอกสารถกปรองดอง ทบ.1 เตรียมนำข้อสรุปทำ “สัญญาประชาคม”

วันที่ 15 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญกลุ่มการเมือง เข้าเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง คือ กลุ่มนปช. โดยจะให้ข้อคิดเห็นตามกรอบ 10 ประเด็น ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด

โดยแกนนำ นปช. ที่เข้าเสนอความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯในวันนี้นั้น นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช., นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เลขาธิการนปช., นางธิดา ถาวรเศรษฐ, นายแพทย์เหวง โตจิราการ, นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์, นายนิสิต สินธุไพร, นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์, นายศักดิ์ระพี พรหมชาติ, นายอารี ไกรนรา, นายก่อแก้ว พิกุลทอง, นายเกริกมนตรี รุจโสตถิพัฒน์ โดย ได้จัดทำเอกสาร เเละข้อเสนอแนะแนวทางปรองดอง 16 หน้า มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงภายหลังพล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ท.บ.เเละเลขาธิการคสช. ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ 30 ท่าน ร่วมหารือถึงกรอบการทำงาน อำนาจหน้าที่ และการเตรียมความพร้อมในการทำงานว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการแนะนำคณะอนุกรรมการ ชี้แจงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ( ป.ย.ป.) และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน อาทิ ภาพรวมการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ยังได้ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอฯ เพื่อเป็นพื้นฐานให้คณะอนุกรรมการได้นำไปพิจารณาตามบทบาทหน้าที่ต่อไป

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของคณะอนุกรรมการ ที่จะร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและข้อเสนอแนะ ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเห็นชอบและประเทศเดินหน้าสู่ความสามัคคีปรองดอง ตามที่ทุกคนคาดหวัง พร้อมทั้งขอให้การทำงานของคณะอนุกรรมการได้ยึดความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ​ อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีหน้าที่ในการดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความเห็นร่วมเพื่อความสามัคคีปรองดอง และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง แล้วนำไปจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วม เพื่อความสามัคคีปรองดองผ่านการจัดเวทีสาธารณะและนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ขอให้หยุดพูดข้อเสนอในรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการนิรโทษกรรมว่า จะหาเวลาไปชี้แจงต่อพล.อ.ประวิตร เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ยืนยันว่า ข้อเสนอของสปท.การเมืองไม่ได้เสนอให้ใช้กฎหมายนิรโทษกรรม หรือการอภัยโทษในการสร้างความปรองดอง เป็นจุดยืนที่ยืนยันมาตั้งแต่แรก แต่ สปท.การเมืองเสนอให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายในหลายแง่มุม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเรียบเรียงข้อเสนอ ยังไม่ได้ข้อยุติ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม สปท.การเมืองในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม หากข้อเสนอประเด็นใดที่สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง อาจจะต้องตัดทิ้ง แต่หลักการสำคัญที่คงไว้คือ การยึดหลักกระบวนการทางกฎหมายในการสร้างความปรองดอง ขณะนี้ข้อเสนอของ สปท.การเมืองถูกฝ่ายพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองตีความในแง่ลบ ไม่ตรงกับสิ่งที่ สปท.การเมืองนำเสนอ จึงต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ถือเป็นธรรมดาที่ระหว่างนี้จะต้องมีทั้งความเห็นที่ตรงกันและไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ