"คงชีพ" ระบุ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยทหาร แจ้งตรงกองทัพได้ทันที

25 ก.ค. 2561 เวลา 5:28 น.

โฆษกกระทรวงกลาโหม แจงขั้นตอนการร้องทุกข์ของประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทหาร สามารถแจ้งตรงได้ โดยยืนยัน กองทัพพร้อมให้ความยุติธรรมกับทุกคนเท่าเทียม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ได้รับความเดือนร้อนจากหน่วยงานทหาร และตัวทหาร ผ่านโซเชียลเดียมาก ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่สังคมสามารถรับรู้ความจริงได้เร็วขึ้น และที่ผ่านมา กองทัพ ได้นำข้อมูลดังกล่าว มาใช้เป็นหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงในการสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมิได้เพิกเฉย

ซึ่งการร้องทุกข์ของทหารทุกระดับนั้น ในหลักการเปิดช่องให้สามารถกระทำได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ที่การปกครองบังคับบัญชาทหารและการดำรงรักษาวินัย ผู้บังคับบัญชาบางคน อาจใช้อำนาจในทางที่ผิดยุติธรรม ผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร มีผลให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับประโยชน์ หรือสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยหากไม่ทราบว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใด ให้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ หากได้รับความเดือดร้อนจากผู้บังคับบัญชาตนเอง ให้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาสูงถัดขึ้นไป

และภายใน 15 วัน หากยังไม่ได้รับการชี้แจง ให้สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาสูงถัดไปเป็นลำดับอีก เพื่อการสั่งการไต่สวนและแก้ความเดือดร้อน ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้ชัดเจนให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จะเพิกเฉยไม่ได้เด็ดขาด ต้องรีบไต่สวนแก้ไขความเดือดร้อน และชี้แจงโดยเร็ว หากเพิกเฉย นับว่ากระทำผิดต่อวินัยทหาร หรือ หากการร้องทุกข์อันเป็นเท็จ ผู้ร้องทุกข์ ต้องมีความผิดต่อวินัยทหารเช่นกัน

นอกจากนั้น กระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพ ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์” สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถทำการร้องทุกข์ได้ตลอดในเวลาราชการ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินการต่อเนื่องทันที และจะดำรงการติดต่อและแจ้งผลการไต่สวน เมื่อได้ข้อยุติ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายปกป้องกำลังพลที่กระทำผิดในทุกกรณี โดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา หากเกี่ยวข้อง

พร้อมขอยืนยันว่า กระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับ จนได้ข้อยุติในทุกเรื่อง และขอให้เชื่อมั่นในสถาบันกองทัพ ด้วยการนำข้อมูลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกิจการทหาร ส่งตรงถึงแต่ละเหล่าทัพ ตามช่องทางที่กำหนด เพื่อให้ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากกองทัพหและส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมโดยตรง โดยไม่เกิดช่องว่างให้มีกลุ่มบุคคลตัวกลาง นำไปสร้างภาพแอบแฝง และแสวงประโยชน์ บิดเบือน เชื่อมโยงข้อมูลอันเป็นเท็จ สร้างความสับสนให้กับสังคมต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของกองทัพ