“บิ๊กป้อม” ยื่นคำขาด ห้ามทุกหน่วย รับผลประโยชน์ สั่งล่า! อาชญากรข้ามชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่ง ตำรวจกวาดล้างบ้านเมือง ที่นำต่างชาติ ทำผิดกฎหมายจำนวนมาก ออกให้หมดภายใน 1 เดือน หลังประชาชนกังวล ลั่น เจ้าหน้าที่รัฐอย่าเรียก รับประโยชน์เด็ดขาด และห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก.กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และ รมว.กห.  ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง กวดขันดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเร่งกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ  ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยแฝงตัวเข้ามาในรูปนักท่องเที่ยว ในทุกพื้นที่อย่างจริงจัง หลังจากประชาชนจำนวนมาก สะท้อนความกังวลถึงการรวมกลุ่มของชาวต่างชาติ พัก อาศัยและประกอบกิจการ ผิดสังเกตในหลายพื้นที่ชุมชนเมือง ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้กำชับให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เร่ง ติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับชาวต่างชาติที่เข้ามา  อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอนแล้ว รวมทั้งบุคคลต้องห้าม ซึ่งภาพรวมพบข้อมูลชาวต่างชาติตกค้างอยู่ จำนวนมาก โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องและจบสิ้นภายใน 1 เดือน ควบคู่กับ การตรวจสอบประเภทการ  อนุญาตประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งพบเข้ามาแสวงประโยชน์ผิดประเภท จำนวนมากเช่นกัน

พร้อมทั้งให้ เร่งสถาปนาความสมบูรณ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ระบบคัดกรองและการ  เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราคนเข้าเมืองทางอิเลคโทรนิคส์  ในทุกช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง  ชายแดนและท่าอากาศยาน  เพื่อบูรณาการบริหารจัดการ  ฐานข้อมูลเดี่ยวและสอบทานร่วมกัน  กับกระทรวงต่างประเทศในการอนุญาตเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเข้าที่พักอาศัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ขอย้ำเป็นนโยบาย ถึงเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับของทุกหน่วยงาน ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส โดย ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ หรือเรียกรับประโยชน์เด็ดขาด พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกัน สอดส่องพฤติการณ์ที่ผิดสังเกตของชาวต่างชาติในพื้นที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบ เพื่อความ ปลอดภัยของทุกคนและการมีที่ยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน