“บิ๊กป้อม” ร่วมประชุมอาเซียน ครั้งที่ 12 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 12 ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือ ถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 12 และ ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2561 ที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศสมาชิกอาเซียน จะร่วมกันหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน หลังจากนั้น จะ ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ละประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ญี่ปุ่น ก่อนที่จะประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศคู่เจรจา ทั้ง 8 ประเทศ

จากนั้น จะทำพิธีส่งมอบการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา จากสิงคโปร์ ให้กับประเทศไทย ซึ่งไทยจะมีบทบาทนำและทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2562

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร ยังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคี กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหาร