กพย.สั่งยุติ 37 คดี รัฐฟ้องกันเอง ส่วนใหญ่คดีค้างค่าสาธารณูปโภค

คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาท ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ การดำเนินคดี สั่งยุติ 37 คดี ที่รัฐฟ้องกันเอง พบส่วนใหญ่เป็นคดีค้างค่าสาธารณูปโภค

กพย.สั่งยุติ 37 คดี รัฐฟ้องกันเอง ส่วนใหญ่คดีค้างค่าสาธารณูปโภค

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26พ.ย.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานสรุปคำวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาท ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ การดำเนินคดี หรือ กยพ. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด จัดทำขึ้น

ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการรายงานผลการพิจารณาชี้ขาด การดำเนินคดีระหว่างส่วนราชการกับเอกชน และ ส่วนราชการด้วยกันเอง รวม 37 เรื่อง
คือ ในปี 2560 จำนวน 20 เรื่อง และ ปี 2561 17 เรื่อง

โดย กยพ.ได้เห็นว่า ควรยุติการดำเนินคดีของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดต้องรายงาน ครม.ทุก 6 เดือน

รายงานระบุว่า คดีที่สั่งยุติส่วนใหญ่ เป็นคดีที่หน่วยงานรัฐค้างค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าโทรศัพท์

รวมถึงคดี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี 2558 – 2559 วงเงิน 188 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างงานโครงการด้านกีฬาจำนวน 3 โครงการ แต่เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ อีกด้วย