"ดร.มานะ" แฉคอร์รัปชันเชิงนโยบาย 2 โครงการรัฐ

18 ก.พ. 2562 เวลา 4:10 น.

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊ก จับตา 2 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งประมูลดิวตี้ฟรี และสร้างเทอร์มินอล 2 หวั่นฉวยโอกาสช่วงใกล้เลือกตั้ง

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ให้จับตา 2 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งประมูลดิวตี้ฟรี และสร้างเทอร์มินอล 2 หวั่นฉวยโอกาสช่วงใกล้เลือกตั้งเร่งรัดอนุมัติก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ดร.มานะ  จะมาเปิดเผยผ่านรายการ

โดยดร.มานะ นิมิตรมงคล ได้เปิดเผยว่าทั้ง 2 โครงการนี้จะมาในกรณีเดียวกับโครงการ รับจำนำข้าว ที่จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับประเทศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการนำแผนแม่บทของสนามบินสุวรรณภูมิมาเป็นตัวตั้ง และการกำหนดโครงการหรืองบประมาณ ก็จะไปอ้างอิงแผนแม่บทอีกที เราจึงต้องไปดูว่า แผนแม่บทตัวนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือไม่ หรือว่ามีการเขียนขึ้นมาโดยมีเจตนาอื่นแอบแฝง

การขยายสนามบิน การที่จะวางอาคารไว้ด้านทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก ทำอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้รู้ และการศึกษาประสบการณ์จากทั่วโลก การที่จะบอกว่าคนในรู้ดีกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามตนไม่ได้ค้านการสร้างอาคารเทอร์มินอล 2 แต่ค้านการที่ตัดสินใจเขียนแผนแม่บทขึ้นมาใหม่ โดยมองข้ามแผนแม่บทเดิม และมองข้ามข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงของสภาสถาปนิก หรือกลุ่มสภาวิศวกร และตนเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สถาปนิกหรือวิศวกรไม่มีใครเก่งกว่าสภาทั้งสองนี้อย่างแน่นอน

ซึ่งจากการฟังข้อมูลจากทางสถาปนิก และกลุ่มวิศวกร ก็จะเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่แปลกไปจากแผนแม่บทเดิม โดยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ คือในเรื่องของการลงทุน และเรื่องของร้านค้าดิวตี้ฟรี เพราะรายได้หลักของการท่าอากาศยาน มาจากร้านค้าปลอดภาษีเหล่านี้ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *"ดร.มานะ" แฉคอร์รัปชันเชิงนโยบาย* ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ