เลือกตั้ง 62 : กกต.แจงยื่นศาลรธน. ตีความคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

13 เม.ย. 2562 เวลา 5:01 น.

ประธาน กกต. ยอมรับ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึงทางตัน ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับไม่มั่นใจการวินิจฉัยจะทันวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กล่าวถึงกรณี กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่า ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 เป็นวิธีที่สำนักงาน กกต.คำนวณ และสอดคล้องกับวิธีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สามารถจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อพึงมีได้ครบ 150 คน

ประธาน กกต. ยอมรับ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึงทางตัน ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับไม่มั่นใจการวินิจฉัยจะทันวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่

แต่อาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (4) ที่กำหนดหลักการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะเกินกว่าที่พึงมีไม่ได้ โดยการจัดสรรในจำนวนที่ต่ำกว่า 0 อาจถือได้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และวิธีการคำนวณตามมาตรา 128 ของกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.จำเป็นต้องหาข้อยุติให้ชัดเจน

ประธาน กกต. ยอมรับ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึงทางตัน ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับไม่มั่นใจการวินิจฉัยจะทันวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่

แม้ว่าวิธีการคำนวณตามมาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะจัดสรรได้ครบ 150 คน แต่อาจติดขัดต่อประเด็นว่าการจัดสรรนี้จะทำให้พรรคการเมืองบางพรรคได้ ส.ส.เกินพึงมีหรือไม่ การส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นวิธีดำเนินการเหมาะสม และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกาศรับรอง ส.ส. ร้อยละ 95 ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กกต.จะไม่ขอก้าวล่วงอำนาจวินิจฉัยของศาล ว่าจะวินิจฉัยแล้วเสร็จก่อน วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ตามกรอบกำหนดวันประกาศรับรอง ส.ส.หรือไม่

ประธาน กกต. ยอมรับ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึงทางตัน ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับไม่มั่นใจการวินิจฉัยจะทันวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่

ประธาน กกต.ยอมรับว่า สาเหตุที่ กกต.ไม่สามารถคำนวณตามเจตนารมณ์ได้อย่างเดียว เพราะเมื่อนำ 2 มาตรามาพิจารณาแล้ว มาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีที่มาจากมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมาตรา 91 อนุ 4 ตัวอักษรเขียนไว้เช่นนี้ ปัญหาเกิดขึ้นว่าจะต้องยึดสิ่งใด ซึ่ง กกต.คงต้องถือตัวอักษรที่ระบุในกฎหมาย

ประธาน กกต. ยอมรับ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึงทางตัน ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับไม่มั่นใจการวินิจฉัยจะทันวันที่ 9 พ.ค.หรือไม่

ส่วนการตีความตามเจตนารมณ์เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ดังนั้น เมื่อตัวอักษรเขียนแบบนี้คงถึงทางตันที่ไม่สามารถตัดสินในเรื่องนี้เองได้ จึงต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัย เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ การที่ กกต.จะประกาศผลนั้นจะต้องมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งที่จะดำเนินการขัดกฎหมายหรือไม่