การเมือง

รัฐบาลเตรียมขอพระราชทานฯ วันเข้าถวายสัตย์ฯ -“วิษณุ” แนะรมต.ใหม่อย่าไปตปท.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ว่า ในวันนี้ (11 ก.ค.) รัฐบาลต้องทำหนังสือขึ้นไปขอพระราชทานฯ วันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ส่วน ครม.ชุดเก่าจะยังอยู่จนถึงวัน ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เพราะประเทศจะว่างอยู่โดยไม่มีรัฐบาลไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้ ครม.ชุดใหม่ยังไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ครม.ชุดเก่าจึงต้องทำหน้าที่เพื่อให้การทำหน้าที่ต่อเนื่อง นาทีต่อนาที แต่การประชุม ครม.ของชุดเก่าจะไม่มีแล้ว และการสั่งนโยบายอะไรก็ไม่สมควร ทำได้เพียงการบริหารปกติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีรายชื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรี ไม่ควรไปต่างประเทศในช่วงนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ส่วนที่ตนได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรองนายกฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นรองนายกฯ ด้านไหน เพราะนายกฯ จะต้องแบ่งงานว่าใครรับผิดชอบอะไร ส่วนที่มี รมช.เกษตรและสหกรณ์ มากถึง 3 คนนั้น ไม่เป็นไร เพราะจำนวนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาระงาน