"ศรีสุวรรณ" จี้ตรวจสอบ"ไพบูลย์"เลิกพรรค

04 ก.ย. 2562 เวลา 5:12 น.

จัดเต็ม !!! “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ส่งศาลรธน.วินิจฉัย “ไพบูลย์” เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป เชื่อขัดต่อรับธรรมนูญ เป็นเล่ห์กลที่ละเมิดต่อสิท ธิต่อผู้เลือกพรรค พร้อมเข้าให้ถ้อยคำ ส.ส.อนาคตใหม่ “ธัญญ์วาริน”ถือหุ้นสื่อ - พปชร.จัดสัมมนารีสอร์ทรุกอุทยาน มีสิทธิถูกยุบพรรค

วันนี้ (4 ก.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีที่พรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.) ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้มีมติยุบเลิกพรรคตัวเอง และกกต.ได้มีมติให้พรรคสิ้นสภาพ แต่ตนเห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่า จะส่งผลให้ลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลง ประกอบพรรคประชาชนปฏิรูปได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ส.ส.พึงมี การมายุบเลิกพรรคในช่วงที่ยังไม่ครบ 1 ปี อาจขัดต่อกฎหมายเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (4) ประกอบมาตรา 93 ระบุเหตุการสิ้นสภาพส.ส.ไว้ว่า กรณีมีการเลือกตั้งซ่อมหรือรวมคะแนนใหม่ภายใน 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่มายุบเลิกในขณะนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

นากจากนี้ นาย ศรีสุวรรณ ยังกล่าวอีกว่า เหตุผลการยุบพรรคไม่มีน้ำหนักเพียงพอและกระทบต่อเสรีภาพประชาชนที่ไปเลือกตั้ง เป็นรูปแบบที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง น่าจะเป็นเล่ห์กลที่หลอกลวงให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อุตสาห์เลือกพรรคประชาชนปฏิรูป การยุบเลิกพรรคจึงเป็นโมเดลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะยุบก็ต่อเมื่อพ้นเลือกตั้งไปแล้ว 1 ปี ดังนั้นขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายไพบูลย์ยังมีสถานะเป็นส.ส.หรือไม่?

การยุบพรรคก่อน 1 ปี คะแนนของพรรคการเมืองต้องมีคะแนนเป็นศูนย์ หรือนำคะแนนไปรวมกับพรรคใหม่?

และการยุบพรรคก่อน1 ปีเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 92 ( 1) พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่? เพื่อสร้างบรรทัดฐานไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดูถูกคะแนนเสียงประชาชนที่เลือกมา

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ในวันนี้คณะกรรมการไต่สวนของสำนักงานกกต. ให้ตนมาให้ถ้อยคำยืนยันการยื่นคำร้องขอให้กกต.ตรวจสอบใน 2 เรื่อง คือกรณีที่ตนได้ยื่นร้องขอให้ตรวจสอบนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่ออาจเข้าข่ายให้ทำสิ้นสภาพการเป็น ส.ส. และกรณีที่ได้ยื่นร้องให้ตรวจสอบกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จัดสัมมนาสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่อ.วังน้ำเขียว ซึ่งรีสอร์ทที่จัดสัมมนาอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานหรือไม่ การจัดสัมมนาในรีสอร์ทดังกล่าวจึงน่าจะเข้าข่ายสนับสุนน ส่งเสริม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ที่กฎหมายพรรคการเมืองระบุห้ามพรรคการเมืองกระทำการดังกล่าว และหากเรื่องผิดจริง กกต.สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด