เปิดรายชื่อ "13 ผบช." ป้ายแดง "ภัคพงศ์" ผงาดขึ้นคุม "นครบาล"

08 ก.ย. 2562 เวลา 4:04 น.

เปิดรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ "13 ผบช." ป้ายแดง หลังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "ภัคพงศ์" คนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผงาดขึ้นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี คืนวานนี้ (7ก.ย.) เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีตำแหน่งระดับ "ผู้บัญชาการ" ที่เพิ่งรับการแต่งตั้งครั้งแรก ดังนี้

1. พลตำรวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

2. พลตำรวจตรี จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8

3. พลตำรวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4

4. พลตำรวจตรี ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

5. พลตำรวจตรี ชวลิต แสวงพืชน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. พลตำรวจตรี เชษฐา โกมลวรรธนะ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

7. พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5

8. พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน

9. พลตำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

10. พลตำรวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ รองผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงต าแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

11. พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

12. พลตำรวจตรี อภิชาติ ศิริสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6

13. พลตำรวจตรี อาชวันต์ โชติกเสถียร รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดรายชื่อ  แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

สำหรับ พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา นรต.รุ่น 38 เป็นชาวสุราษฎร์ธานี ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ก่อนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 , หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ หัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 และฝ่ายปราบปรามและทำงานด้านความมั่นคงกิจการพิเศษอีกด้วย

เปิดรายชื่อ  แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

เปิดรายชื่อ  แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด